Παρθενώνας |  Ερέχθειο |  Προπύλαια |  Ναός Αθηνά Νίκη |  Αρρηφόριον |  Περιμετρικά Τείχη |  Διάσπάρτα Αρχιτεκτονικά Μέλη | 
Ολοκληρωμενες Επεμβάσεις |  Επεμβάσεις σε εξέλιξη | 

Επεμβάσεις σε Εξέλιξη

     Το πρόγραμμα επεμβάσεων που ξεκίνησε το 2011 στο τέμενος της Αθηνάς Νίκης περιλαμβάνει τη βελτίωση της προσβασιμότητας της υπόγειας κρύπτης στο εσωτερικό του κλασικού πύργου, την ανατοποθέτηση μετά την αποσυναρμολόγηση, εξυγίανσή και δομική αποκατάστασή τους τεσσάρων λίθων της βόρειας κορωνίδας του πύργου, καθώς και τη βελτίωση του περιβάλλοντος  χώρου του ναού με τη σταδιακή απομάκρυνση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.

    

     Ολοκληρώνεται επίσης μέχρι τα τέλη του 2011 η επισκευή και ενίσχυση για στατικούς λόγους, της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα που είχε κατασκευαστεί από τον Ν. Μπαλάνο στα ανατολικά του ναού. Τέλος στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η διαμόρφωση της πρόσβασης των επισκεπτών στο ιερό.

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab