Παρθενώνας |  Ερέχθειο |  Προπύλαια |  Ναός Αθηνά Νίκη |  Αρρηφόριον |  Περιμετρικά Τείχη |  Διάσπάρτα Αρχιτεκτονικά Μέλη | 
Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις |  Επεμβάσεις σε εξέλιξη | 

Επεμβάσεις σε Εξέλιξη

    Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί μεγάλο τμήμα του έργου απογραφής, καταγραφής και διευθέτησης όλων των πώρινων μελών  και θραυσμάτων επί του βράχου της Ακροπόλεως. Το υλικό αυτό προέρχεται στην πλειονότητα του από τα αρχαϊκά μνημεία της Ακρόπολης. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.

 

    Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει σταδιακά, από το 2007, η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση του συμβατικού επιστημονικού αρχείου των «Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών», στο πλαίσιο του προγράμματος της ηλεκτρονικής διαχείρισης της τεκμηρίωσης των έργων της Υ.Σ.Μ.Α. από το Γραφείο Τεκμηρίωσης.

 


2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab