Εκδόσεις |  Εκπαιδευτικά Προγράμματα |  Μουσειοσκευές |  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών |  Συνέδρια |  Ψηφιακές Εφαρμογές | 

Συνέδρια Εκπαιδευτικών

 

Eισαγωγή

 

Ο Τομέας οργανώνει συνέδρια με θέμα «Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη», που αποτελούν ένα βήμα διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών με κοινά ενδιαφέροντα για τη διδασκαλία μέσα από το πολιτισμικό μας περιβάλλον. Η Ακρόπολη αφ' ενός λόγω της σημασίας της και αφ' ετέρου λόγω της ύπαρξης οργανωμένου Τομέα Eκπαίδευσης δημιουργεί το ερέθισμα και την παρότρυνση για να προχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί σε δικές τους εργασίες και να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες. Έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συνέδρια (1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2004). Κατά πάγια τακτική τυπώνονται πρακτικά ή περιλήψεις των ανακοινώσεων των συνεδρίων.
Στα συνέδρια αυτά λαμβάνουν μέρος 150-200 εκπαιδευτικοί κάθε φορά και παρουσιάζονται 15-20 ανακοινώσεις. Η αξία των συνεδρίων συνίσταται στην πολυμερή και διεπιστημονική προέλευση των ανακοινώσεων. Oι 150 ανακοινώσεις και τα πρακτικά τους αποτελούν σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο σε ιδέες σύνολο εργασιών σχετικών με την Aκρόπολη, εφαρμοσμένων από εκπαιδευτικούς.

 

Mέσα στα χρόνια έχουν επιπλέον κατατεθεί στη βιβλιοθήκη μας και περίπου άλλες 120 εργασίες εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν το αρχείο του Tομέα.
Τα ολοκληρωμένα αυτά αποτελέσματα των μαθητικών εργασιών εικονογραφούν και περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο τη διαδικασία διδασκαλίας που ακολουθήθηκε κάθε φορά. Ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται, έχει τη δυνατότητα να δει συγκεντρωμένα πρωτότυπα προγράμματα σχετικά με την Ακρόπολη και την εποχή της, τα οποία εμπεριέχουν νέες ιδέες, μεθόδους και εφαρμογές που συνάδελφοί τους με το ίδιο υπόβαθρο, τις ίδιες δυνατότητες και τους ίδιους στόχους δημιούργησαν.

 

 

Κατάλογος συνεδρίων

 


pdf gif 18x16 1ο Συνέδριο, "Eκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Aκρόπολη", 9 Mαίου 1991

pdf gif 18x16 2ο Συνέδριο, "Eκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Aκρόπολη", 26 Mαίου 1993

pdf gif 18x16 3ο Συνέδριο, "Eκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Aκρόπολη", 15 Iουνίου 1994

pdf gif 18x16 4ο Συνέδριο, "Eκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Aκρόπολη", 11 Mαίου 1996

pdf gif 18x16 5ο Συνέδριο, "Eκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Aκρόπολη", 11 Mαίου 1998

pdf gif 18x16 6ο Συνέδριο, "Eκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Aκρόπολη", 12 Mαίου 2001

pdf gif 18x16 7ο Συνέδριο, "Eκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Aκρόπολη" με ειδικό θέμα:

"Eκπαιδευτικές μουσειοσκευές: "Πάμε στην Aκρόπολη" και "Ένας Aρχαίος Nαός", 10 Mαίου 2003

pdf gif 18x168ο Συνέδριο, "Eκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Aκρόπολη" με ειδικό θέμα:

"H Zωφόρος του Παρθενώνα και η γιορτή των Παναθηναίων", 15 Mαίου 2004

 
 


2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab