Παρθενώνας |  Ερέχθειο |  Προπύλαια |  Ναός Αθηνά Νίκη |  Αρρηφόριον |  Περιμετρικά Τείχη |  Διάσπάρτα Αρχιτεκτονικά Μέλη | 
Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις |  Επεμβάσεις σε εξέλιξη | 

Επεμβάσεις σε Εξέλιξη

 

Η νέα περίοδος των έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει εκτεταμένο πρόγραμμα στον Παρθενώνα.

 

Το σημαντικότερο έργο στον Παρθενώνα είναι η επέμβαση στη δυτική πλευρά του μνημείου, που αναστηλώθηκε από τον Ν. Μπαλάνο την πρώτη περίοδο των αναστηλωτικών επεμβάσεων (1898-1902). Η επέμβαση έχει στόχο

 

α) την αντιμετώπιση των σοβαρών δομικών προβλημάτων και των παραμορφώσεων αυτής της περιοχής του μνημείου, που οφείλονται στις καταστροφές του παρελθόντος, στην προηγούμενη αναστήλωση, αλλά και στους σεισμούς που έπληξαν το μνημείο και

 

β) την δομική αποκατάσταση των περισσοτέρων αρχιτεκτονικών μελών και τη συμπλήρωση ορισμένων για λόγους στατικής επάρκειας με συμπληρώματα από νέο μάρμαρο.

 

Τη μελέτη για την επέμβαση έχουν εκπονήσει οι αρχιτέκτονες Β. Ελευθερίου και Β. Μανιδάκη και η πολ. Μηχανικός Α.Βρούβα.

 

Στο πρόγραμμα των ετών 2011 – 2015 έχει ενταχθεί η επέμβαση στις δύο γωνίες της δυτικής όψης.   Από το 2011 έχουν αποσυναρμολογηθεί  111 συνολικά αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία μετά την ολοκλήρωση της δομικής αποκατάστασης τους θα επανατοποθετηθούν ή ανασυναρμολογηθούν στο μνημείο. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν από τις δύο γωνίες του μνημείου  7 συνολικά μετόπες που μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Ακρόπολης, για λόγους προστασίας. Στο μνημείο θα τοποθετηθούν πιστά αντίγραφα τους από τεχνητό λίθο, που ήδη έχουν κατασκευαστεί. Εργασίες συντήρησης της επιφάνειας πραγματοποιούνται σε όλους τους λίθους που αποσυναρμολογηθήκαν αλλά και σε όλους τους παρακείμενους λίθους τους επί του μνημείου.

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η εξέλιξη των μετακινήσεων στους γωνιακούς, αλλά και στον 4ο κίονα της δυτικής πλευράς κατά την αποφόρτιση, κατά τη διαδικασία των αποσυναρμολογήσεων και ανασυναρμολογήσεων, εγκαταστάθηκε σύστημα παρακολούθησης με αισθητήρες οπτικών ινών    

 

Παράλληλα με τις εργασίες στη δυτική πλευρά γίνονται εργασίες αποκατάστασης στον ορθοστάτη και στον πρώτο δόμο του βόρειου τοίχου του σηκού. Το πρόγραμμα των ετών 2011 – 2015 αφορά στην αποκατάσταση και τοποθέτηση στην αρχική τους θέση 15 αρχαίων λίθων της εξωτερικής στρώσης του ορθοστάτη. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δομική αποκατάστασή των περισσοτέρων και έχει αρχίσει η ανατοποθέτησή ή ανασυναρμολογηση τους επί του μνημείου. Από την εσωτερική στρώση των ορθοστατών έχει αναγνωριστεί μόνο ένας αρχαίος λίθος. Οι υπόλοιποι θα κατασκευαστούν από νέο μάρμαρο και θα τοποθετηθούν στις θέσεις που απαιτείται για την στήριξη των υπερκείμενων δόμων. Ο υπόλοιπος τοίχος θα αναστηλωθεί σε επόμενο πρόγραμμα, όπως και ο αντίστοιχος νότιος τοίχος. Η αποκατάσταση των πλευρικών τοίχων του σηκού βασίζεται στις υπάρχουσες μελέτες των Ν. Τογανίδη και Κ. Παράσχη (νότιος τοίχος) και Ν. Τογανίδη και Κ. Ματάλα (βόρειος τοίχος). Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα συμβάλλει στην ανάκτηση της δομής των τοίχων του σηκού και στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του μνημείου.

 

Στα τρέχοντα προγράμματα του Παρθενώνα περιλαμβάνεται ακόμη η τελική κατάξεση των ραβδώσεων στα νέα συμπληρώματα των 6 κιόνων της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα (4ος-9ος από ανατολικά) .  Πρόκειται για την τελική επεξεργασία που γίνεται στις επιφάνειες των σπονδύλων από νέο μάρμαρο και απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και δεξιοτεχνία από πλευράς μαρμαροτεχνιτών. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι 3 εξ αυτών.

 

Τέλος, προβλέπεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες αποκατάστασης του υπερθύρου της θύρας του δυτικού τοίχου του σηκού που είχε αναστηλωθεί από τον Ν. Μπαλάνο. Στη φάση αυτή πρόκειται να αποκατασταθούν οι δύο εσωτερικές δοκοί, τμήματα των οποίων σώζονται και θα συμπληρωθούν από νέο μάρμαρο. Σε επόμενη φάση θα αποσυναρμολογηθούν λίθοι του ανώτερου τμήματος του τοίχου, οι άλλοι δύο δοκοί από τους τέσσερεις του υπερθύρου όπως και λίθοι από τους σταθμούς του περιθύρου. Από την ομάδα των συντηρητών θα γίνει στερέωση στην επιφάνεια του τοίχου.  

 

Στα τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ έχει προγραμματισθεί και η τελική κατάξεση των ραβδώσεων στα συμπληρώματα των δύο βορειότερων από τους 5 αναστηλωμένους κίονες του Προνάου.

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab