Παρθενώνας |  Ερέχθειο |  Προπύλαια |  Ναός Αθηνά Νίκη |  Αρρηφόριον |  Περιμετρικά Τείχη |  Διάσπάρτα Αρχιτεκτονικά Μέλη | 
Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις |  Επεμβάσεις σε εξέλιξη |  Βράχοι Κλιτύων | 

Επεμβάσεις σε Εξέλιξη

   

    Το ερευνητικό πρόγραμμα σε εξέλιξη σχετίζεται με την ενίσχυση της ενόργανης παρακολούθηση (monitoring) δομικών βλαβών των Τειχών της Ακρόπολης. Ο συνδυασμός μηχανικών μεθόδων και άλλων συστημάτων καταγραφής, περισσότερο εξελιγμένων τεχνολογικά, βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια σε χρήση. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι τοπικής κλίμακας, αλλά πολύ χρήσιμες, καθώς συγκεντρώνεται αξιόπιστη πληροφορία ως προς το βαθμό ενεργοποίησης των ρωγμών.

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab