ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1976-1977

 • Μελέτη Αποκαταστάσεως του Ερεχθείου (Συλλογικό έργο).
 • Διεθνής Συνάντηση για τη Συντήρηση του Ερεχθείου. Εισηγήσεις, Προτάσεις, Συμπεράσματα, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 1977.


1983

 • Χ. Μπούρα & Μ. Κορρέ. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος.


1985

 • Πρακτικά 2ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως.
 • M. Casanaki & F. Mallouchou. The Acropolis of Athens: Conservation, Restoration and Research 1975-1983.


1989

 • Μ. Κορρέ, Ν. Τογανίδη, Κ. Ζάμπα, Θ. Σκουλικίδη κ.α. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τομ. 2α.
 • Μ. Κορρέ. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τομ. 2β.
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα».


1990

 • Πρακτικά 3ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως.
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία».
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα».


1991

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Λιθοξοϊκή».
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Πάμε στην Ακρόπολη».


1992

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Ένας Αρχαίος Ναός».


1994

 • Θ. Σκουλικίδη & συνεργάτες. Συντήρηση της επιφάνειας των μνημείων Ακροπόλεως.
 • Θ. Σκουλικίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου, Α. Γαλανού & Γ. Δογάνη. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος: Περί της Συντηρήσεως της Δυτικής Ζωφόρου, Τομ. 3γ.
 • Π. Κουφόπουλος. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος: Προγράμματα αποκαταστάσεως οπισθονάου και οροφής δυτικού πτερού. Αρχιτεκτονική μελέτη, Τομ. 3α.
 • Μ. Κορρές. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος: Ο Δυτικός τοίχος και τα μνημεία, Τομ. 4.
 • Ν. Τογανίδης. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος: Προγράμματα πλάγιων τοίχων του σηκού, Τομ. 5.
 • Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου & Α. Μωραϊτου. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Τομ. 1.
 • Δ. Ζιρώ. Μελέτη Αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νικής, Τομ. 1α-1β.
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, "Μια μέρα στην Ακρόπολη με τα κείμενα του Πλούταρχου και του Παυσανία".
 • Κ. Ζάμπα. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος, Τομ. 3β.


1995

 • Πρακτικά 4ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως.
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, "Μια μέρα στην Ακρόπολη, αναζητώντας τη θεά Αθηνά".


1996

 • Μ. Κορρές, Γ. Πανέτσος & T. Seki (Επιμ.) Ο Παρθενών, Αρχιτεκτονική και Συντήρηση, EΣΜΑ / Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού.
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, «28η Εκατομβαιώνος, Μια μέρα στη Ζωφόρο του Παρθενώνα».
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, Οι θεοί του Ολύμπου στη Ζωφόρο του Παρθενώνα.


1998

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Το δωδεκάθεο».


1999

 • Μ. Κορρές, Γ. Πανέτσος & T. Seki (Επιμ.) Ο Παρθενών, Αρχιτεκτονική και Συντήρηση, EΣΜΑ / Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (β' εκδ. αναθεωρημένη).
 • Κ. Χατζηασλάνη. «Πάμε στην Ακρόπολη», έντυπο του εκπαιδευτικού και του μαθητή.
 • Ε. Καϊμάρα. «Πάμε στον Περίπατο της Ακρόπολης», έντυπο του εκπαιδευτικού και του μαθητή.


2000

 • Αναθεωρημένη έκδοση των εκπαιδευτικών μουσειοσκεύων «Πάμε στην Ακρόπολη», «Ένας Αρχαίος Ναός» & «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα».


2001

 • Κ. Ζάμπα - Χ. Μπούρα. Τα έργα της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως στην Αθηναϊκή Ακρόπολη, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων Ακροπόλεως, 1ο τεύχος.
 • Χ. Μπούρας, Μ. Κορρές & Κ. Χατζηασλάνη. Ένας Αρχαίος Ναός.


2002

 • Τ. Τανούλας & Μ. Ιωαννίδου. Μελέτη Αποκαταστάσεως της ανωδομής του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
 • Κ. Ζάμπας. Οι εκλεπτύνσεις των κιόνων του Παρθενώνος.
 • Κ. Ζάμπας. Μελέτη Αποκαταστάσεως βόρειας πλευράς του Παρθενώνος.
 • Κ. Παράσχη & Ν. Τογανίδης. Μελέτη Αποκαταστάσεως Νότιου Τοίχου του Παρθενώνος, Τομ. 6.
 • Κ. Ματάλα & Ν. Τογανίδης. Μελέτη Αποκαταστάσεως Βόρειου Τοίχου του Παρθενώνος.
 • Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φραντζικινάκη, Β. Ζαφειρόπουλος & Π. Πουλή. Μελέτη καθαρισμού Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνος.
 • Θ. Σκουλικίδη. Μέθοδοι συντήρησης πεντελικού μαρμάρου
 • 5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, Περιλήψεις ανακοινώσεων και μελετών.
 • Σ. Μαυρομμάτης. Φωτογραφίες 1975-2002 από τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη.
 • Σ. Μαυρομμάτης & Κ. Χατζηασλάνη. Η ζωφόρος του Παρθενώνα, Φωτογραφικό ανάπτυγμα σε κλίματα 1:20.
 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης,  2ο τεύχος.


2003

 • Quaderni ARCo 2003. Τόμος αφιερωμένου στα έργα Ακροπόλεως.
 • Α. Χωρέμη, Κ. Χατζηασλάνη, Σ. Μαυρομμάτης & Ε. Καϊμάρα. Η Ζωφόρος του Παρθενώνα (CD-ROM). Κοινή έκδοση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο «Των Αθηνήθεν Άθλων»
 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 3ο τεύχος.


2004

 • Πρακτικά 5ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως.
 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 4ο τεύχος.


2005

 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 5ο τεύχος.


2006

 • Αναθεωρημένη έκδοση της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής «Το δωδεκάθεο».
 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 6o τεύχος.


2007

 • Μ. Ιωαννίδου. Η Αποκατάσταση των Προπυλαίων της Αθηναϊκής Ακρόπολης
 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 7ο τεύχος.


2008

 • The Acropolis of Athens: The Restoration Project. Κατάλογος της έκθεσης στο Πεκίνο.
 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 8ο τεύχος.

 

2009

 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 9ο τεύχος.

 

2010

 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 10ο τεύχος.
 • Μ. Ιωαννίδου & Ε. Λεμπιδάκη. Η αναστήλωση της Αθηναϊκής Ακρόπολης.

 

2011

 • Μ. Ιωαννίδου & Ε. Λεμπιδάκη. Η αναστήλωση της Αθηναϊκής Ακρόπολης (β' έκδοση) pdf gif 18x16
 • Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα & Α. Λεοντή. Ακρόπολη και Εκπαίδευση.
 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 11ο τεύχος.

 

2012

 • C. Bouras, M. Ioannidou & I. Jenkins (eds.) Acropolis Restored (The British Museum Research Publications 187), συνέκδοση με το Βρετανικό Μουσείο.
 • Α. Παπανικολάου. Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου. (Επιστ. Επιμ.: Φ. Μαλλούχου-Tufano και Χ. Μπούρας). 

      pdf gif 18x16 Τομ. Ι pdf gif 18x16 Τομ. II 

 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 12ο τεύχος.

 

2013

 • Μπούρας, X. & Ελευθερίου, B. (επιμ.). Επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης 2000-2012. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα (με περιλήψεις στα αγγλικά). Ψηφιακή έκδοση (CD-ROM).

     pdf gif 18x16 Περιεχόμενα

 • Μπούρας, X. & Ελευθερίου, B. (επιμ.). Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης (με περιλήψεις στα αγγλικά). Ψηφιακή έκδοση (CD-ROM).

     pdf gif 18x16 Περιεχόμενα 

 • Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 13ο τεύχος.

  2014

  •  Από το 1 ως το 10 στο Μουσείο Ακρόπολης (φυλλάδιο)

  • Πρόσκληση για τους θεούς του Ολύμπου στο Μουσείο Ακρόπολης (φυλλάδιο)

   

  2015

  • Εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακρόπολη (κατάλογος)

  • Χάρτης εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά (φυλλάδιο)

  • 10 ερωτήσεις για την αναστήλωση της Ακρόπολης (φυλλάδιο)

  • Ενημερωτικές  Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης, 14ο-15ο τεύχος (διπλό)

  • Πρακτικά 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως

  • Β.Ελευθερίου, Β.Μανιδάκη, Α.Βρούβα. Μελέτη Αποκαταστάσεως  του Παρθενώνος : Γενικός προγραμματισμός  του έργου &  προτάσεις επέμβασης στις δύο γωνίες του θριγκού, Τομ.8

  • Λ.Λαμπρινού, Β.Παπαβασιλείου, Α.Πάνου. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα : Μελέτη αποκατάστασης του δυτικού  τοίχου του σηκού του Παρθενώνα  – Αποκατάσταση υπερθύρου, Τομ.9

  • Τ.Τανούλας, Μ.Ιωαννίδου-Β.Παπαβασιλείου, Κ.Καρανάσος, Μ.Ιωαννίδου,Κ.Φραντζικινάκη - Ε.Φραγκιαδάκη, Κ.Φραντζικινάκη. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Τομ.3

 

Ταινίες

 

1991

 

 • Η διάσωση της Ακρόπολης (Κ. Βρετάκος).

 

1993

 

 • Ο Παρθενών. Η αποκατάσταση της Ανατολικής πλευράς (Δ. Βερνίκος).

 

2001

 

 • Το Ερέχθειο και ο Χρόνος (Α. Δρακοπούλου).

 

2002

 

 • Τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη: οι Άνθρωποι και τα Μνημεία (Σ. Μαυρομμάτης).

 

2004

 

 • Η Δυτική Ζωφόρος του Παρθενώνα, Συντήρηση και Καθαρισμός, 2003-2004 (Σ. Μαυρομμάτης).
 • Τα έργα αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης, 2003-2004 (Σ. Μαυρομμάτης).
 • Ο Ιερός Βράχος (Μ. Παράσχη).


2008

 

 • Η Aκρόπολη στην Aρχαιότητα (Δ. Πατρίκιος - Π. Κωνσταντόπουλος). Στερεοσκοπική (3D) παραγωγή.
 • Κτίζοντας έναν αρχαίο ναό (Δ. Πατρίκιος - Π. Κωνσταντόπουλος). Στερεοσκοπική (3D) παραγωγή.

 

2009

 

 • Τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη (Σ. Μαυρομμάτης).

 

2010

 

 • Ερέχθειο: Ιστορία και Αναστηλώσεις (Δ. Πατρίκιος - Π. Κωνσταντόπουλος). Στερεοσκοπική (3D) παραγωγή.

 

2013

 

 • Η αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης - Στιγμιότυπα από το έργο 2011-2013 (Κ. Αρβανιτάκης).2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab