ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενημερωτικό δελτίο

Οι ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό σε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουν την πορεία των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στην Ακρόπολη. Την ίδια στιγμή επιδιώκει να προσελκύσει και αναγνώστες με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα που ζητούν να έχουν περισσότερη πληροφορήση για ορισμένα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζονται κατά την εκτέλεση των έργων. Η περιοδική αυτή ενημέρωση έχει ως στόχο να καταγράψει και να διαδόσει την εμπειρία και τις γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων της εκτέλεσης των έργων.

 

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2001

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2002

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2003

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2004

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2005

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2006

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2007

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2008

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2009

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2010  

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2011 

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2012

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2013

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτιο 2014-2015  

pdf gif 18x16 Ενημερωτικό Δελτίο 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab