Έκδοση του έργου του Α. Παπανικολάου, «Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου»

Εκδόθηκε το δίτομο έργο του αείμνηστου Α. Παπανικολάου, «Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου», που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική επιμέλεια των Φ. Μαλλούχου-Tufano και Χ. Μπούρα. Η έκδοση αποτελεί μια εκτενή και επιστημονικώς συγκροτημένη «απόδοση» της πρώτης επέμβασης που πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως στην Ακρόπολη και εγκαινιάζει τη σειρά της Υ.Σ.Μ.Α. Απόδοση αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως. Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ευγενική χορηγία του ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.

 

pdf gif 18x16 Περιεχόμενα