Έναρξη των έργων ΕΣΠΑ στην Ακρόπολη με εργασίες στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα

Παρουσία της Γενικής γραμματέως Πολιτισμού Δρ. Μαρίας Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη και του προέδρου της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) ακαδημαϊκού Μ. Κορρέ καταβιβάστηκε ο κεντρικός ορθοστάτης του τυμπάνου του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, την Πέμπτη 22 Ιουνίου. Εκτός από τον κεντρικό ορθοστάτη και άλλοι  λίθοι του δυτικού αετώματος  παρουσιάζουν σοβαρές θραύσεις λόγω της διάβρωσης των σιδηρών συνδέσμων, που τοποθετήθηκαν προπολεμικά και για το λόγο αυτό η επέμβαση στην περιοχή κρίθηκε ως απολύτου προτεραιότητας. Η προγραμματιζόμενη επέμβαση, εκτός από την καθαίρεση 3 λίθων του ορθοστάτη περιλαμβάνει και την αποξήλωση 5 λίθων του τοίχου, που βρίσκεται όπισθεν του τυμπάνου. Εργασίες εξυγίανσης από παλαιά κονιάματα και σιδηρούς συνδέσμους και συστηματικής συντήρησης, που απαιτούνται σε όλους του γειτνιάζοντες λίθους, θα πραγματοποιηθούν επί τόπου. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν 2 χρόνια.

Οι επεμβάσεις στο δυτικό αέτωμα συμπεριλαμβάνονται στο έργο ‘Αναστήλωση και Συντήρηση των Μνημείων της Ακρόπολης’, που εντάχθηκε πρόσφατα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό  5.000.000€.

Εκτός από το δυτικό αέτωμα, εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στο βόρειο τοίχο του σηκού του Παρθενώνα. Επίσης θα συνεχιστεί η διαμόρφωση των ραβδώσεων στα συμπληρώματα των κιόνων του προνάου και η αποκατάσταση και ανατοποθέτηση των δοκών της οροφής του δυτικού πτερού του μνημείου.

Στα Τείχη, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από περιοχή της βόρειας πλευράς πλησίον των Προπυλαίων, όπου ήδη έχει τοποθετηθεί ικρίωμα και θα συνεχιστούν επίσης στη βόρεια πλευρά στην περιοχή του Ερεχθείου. Μικρότερης κλίμακας επέμβαση προβλέπεται σε περιοχή του νότιου τείχους κοντά στην ΝΑ γωνία του βράχου.

Παράλληλα με τις εργασίες αναστήλωσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης όχι μόνο στον Παρθενώνα και τα Τείχη αλλά και στα Προπύλαια, σε περιοχές που δεν έχουν συντηρηθεί πρόσφατα. Εκτός όμως από την αναστήλωση και την συντήρηση των μνημείων, στο πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί έως το τέλος του 2020, περιλαμβάνονται ποικίλες δράσεις για την διάσωση και ανάδειξη αρχιτεκτονικών μελών, την γεωμετρική τεκμηρίωση  των μνημείων, την τεκμηρίωση των εργασιών, την προβολή του έργου μέσα από ψηφιακές εφαρμογές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.