Ανακοίνωση Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως

15/3/2021

Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ)

Από το 1975 έως σήμερα η ΕΣΜΑ, απαρτιζόμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς σε προγράμματα  διαχείρισης, συντήρησης και αναστήλωσης μνημείων, έχει την επιστημονική ευθύνη για τα έργα στην Ακρόπολη και την τεκμηρίωση αυτών με  πολύτομες δημοσιεύσεις, πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (που η ίδια οργανώνει από το 1976 κ.ε.) και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια άλλων φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πέραν αυτού ενημερώνει το ευρύτερο κοινό με ειδικές εκδόσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις, ομιλίες και διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα (έως τώρα 200 χιλιάδες μαθητές), ενημερωτικό δελτίο και μια λίαν περιεκτική ιστοσελίδα.

Με αυτή την αρμοδιότητα η ΕΣΜΑ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι το κείμενο Έκκληση για τις επεμβάσεις στην Ακρόπολη: Ακρόπολη SOS με αντιρρήσεις για τα έως τώρα έργα διάστρωσης και την προτεινόμενη αποκατάσταση της ρωμαϊκής ανόδου, που κατά τις τελευταίες εβδομάδες προωθείται (για συλλογή υπογραφών) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέραν των γενικών ιδεών του, με τις οποίες μπορεί κανείς να συμφωνεί ή όχι, δυστυχώς παραπληροφορεί:

Στην πραγματικότητα, η νέα διάστρωση, σε αντικατάσταση εκείνης του 1978 που ήταν επίσης από σκυρόδεμα, συμφωνεί ως προς τα όρια για πρώτη φορά με την αρχαιολογική μαρτυρία και είναι ευκολότατα αναστρέψιμη (μεμβράνη μεταξύ βράχου και σκυροδέματος -το οποίο δεν έχει οπλισμό παρά μόνον σε λίγες ειδικές θέσεις). Η επέμβαση μπροστά στα Προπύλαια θα διορθώσει χοντρά αρχαιολογικά λάθη της τωρινής μορφής (1957) και θα αποκαταστήσει την αυθεντική αρχαία μορφή (40 μ.Χ.) βάσει μιας εξαντλητικής αρχαιολογικής-αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης. Η επίχωση που θα απαιτηθεί δεν θα φθάνει τα τρία μέτρα, αλλά κατά μέσον όρο τα 36 εκ. με βάθη έως 1,5μ σε μικρό μέρος (3%) της έκτασής της. Τα αρχαιότερα ίχνη δεν θα καλυφθούν, αλλά θα παραμείνουν ορατά και επισκέψιμα, όπως και κάποια άλλα που τώρα καλύπτονται από την διαμόρφωση του 1957.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην αναλυτική ανακοίνωση της ΕΣΜΑ.