Αναστηλωτικές εργασίες στον Παρθενώνα

Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο η καταβίβαση των 6 επιστυλίων της βορειοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα. Οι λίθοι έχουν βάρος από 5 έως 9 τόνους (40 τόνοι στο σύνολο). Τρία από αυτά είχαν ρηγματωθεί και έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για την δομική αποκατάσταση τους.

Η δομική αποκατάσταση περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες όπως:

  • καθαρισμό των προς συγκόλληση επιφανειών, 4
  • διάτρηση του μαρμάρου και εισαγωγή ράβδων οπλισμού από τιτάνιο, που θα εξασφαλίσουν την συγκόλληση
  • πλήρωση του κενού στις οπές με κονίαμα αποτελούμενο από λευκό τσιμέντο
  • σφράγιση των κενών εκατέρωθεν των αρμών με κονίαμα αποτελούμενο από λευκό τσιμέντο και χαλαζιακή άμμο
  • Διατήρηση υγρασίας στην περιοχή συγκόλλησης, ώστε να πάρει σωστά την αντοχή του το κονίαμα

Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται σε ειδική τράπεζας, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή προσαρμογή των επί μέρους τμημάτων. Μετά την συγκόλληση το μέλος δεν μετακινείται παρά μόνο αφού περάσουν 20 ημέρες.