Αναστηλωτικές εργασίες στον Παρθενώνα

Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποσυναρμολόγησης των επιστυλίων στην ΒΔ γωνία του Παρθενώνα. Λόγω σοβαρών βλαβών στα ακραία εξωτερικά επιστύλια της δυτικής πλευράς αλλά και σε ορισμένα από τα υπόλοιπα αποφασίστηκε, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η καταβίβαση των επιστυλίων και η συγκόλληση τους στο έδαφος. Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

  • Καταβίβαση έξι λίθων του επιστυλίου στα ακραία μετακιόνια της βορειοδυτικής γωνίας (τρεις λίθοι στη δυτική πλευρά και τρεις λίθοι στη βόρεια πλευρά της γωνίας).
  • Αφαίρεση των σιδερένιων συνδέσμων που είχαν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία στην εξωτερική επιφάνεια των λίθων, από τον αναστηλωτή Ν. Μπαλάνο το 1905.
  • Συγκόλληση των θραυσμένων λίθων με ράβδους τιτανίου, που θα τοποθετηθούν εσωτερικά στην περιοχή της θραύσης.
  • Εκτός από τα επιστύλια, εργασίες συγκόλλησης και συντήρησης απαιτούνται και στα υποκείμενα κιονόκρανα.
  • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης και συντήρησης στα κιονόκρανα και επιστύλια θα ακολουθήσει η επανατοποθέτηση τους. Κατά την επανατοποθέτηση οι λίθοι τοποθετούνται σε επαφή και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχική τους θέση. Αίρονται έτσι οι παραμορφώσεις που έχουν καταγραφεί λόγω σεισμικών κυρίως καταπονήσεων του μνημείου.

Η καταβίβαση των επιστυλίων ξεκίνησε με τα δύο εξωτερικά, το δυτικό βάρους 9 τόνων και το βόρειο βάρους 7,8 τόνων. Η εργασίες θα συνεχιστούν με την καταβίβαση των εσωτερικών και θα ακολουθήσει η καταβίβαση των μεσαίων λίθων. Ανάλογες εργασίες προβλέπονται και στην νοτιοδυτική γωνία.