Αναστηλωτικές εργασίες στον Παρθενώνα

Στις 23/5/2012 κατέβηκε η 13η μετόπη της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα ολοκληρώνοντας το εγκεκριμένο πρόγραμμα για την απομάκρυνση του γλυπτικού διακόσμου από το μνημείο. Σύμφωνα με αυτό μεταφέρονται στο Μουσείο 6 συνολικά μετόπες, 3 από την ΒΔ γωνία του Παρθενώνα και 3 από την ΝΔ.

Οι υπόλοιπες 10 μετόπες της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα θα παραμείνουν στο μνημείο, καθώς δεν συντρέχουν στατικοί λόγοι για την απομάκρυνση τους. Θα αποτελούν έτσι στο εξής τα μοναδικά αυθεντικά αρχιτεκτονικά μέλη με γλυπτό διάκοσμο στην Ακρόπολη.

Παρά την κακή κατάσταση διατήρησης τους, εξαιτίας των απολαξεύσεων και της φθοράς, αναγνωρίζεται το θέμα της μάχης των Αθηναίων εναντίον των Αμαζόνων. Η παράσταση προβάλλει την νικηφόρο αντιμετώπιση των Περσών από τους Αθηναίους και την υπεροχή της Αθήνας απέναντι στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις.

Υπό εκκίνηση βρίσκεται και το πρόγραμμα της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων, καθώς ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εργοταξίου με τα ικριώματα και την γερανογέφυρα.