Επιστημονικές εκδόσεις λίστα

1976-1977

 • Μελέτη Αποκαταστάσεως του Ερεχθείου (Συλλογικό έργο)
 • Διεθνής Συνάντηση για τη Συντήρηση του Ερεχθείου. Εισηγήσεις, Προτάσεις, Συμπεράσματα, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 1977

1983

Χ. Μπούρα & Μ. Κορρέ. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος

 

1985

 • Πρακτικά 2ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως
 • Casanaki & F. Mallouchou. The Acropolis of Athens: Conservation, Restoration and Research 1975-1983

 

1989

 • Μ. Κορρέ, Ν. Τογανίδη, Κ. Ζάμπα, Θ. Σκουλικίδη κ.α. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τομ. 2α
 • Μ. Κορρέ. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τομ. 2β

 

1990

Πρακτικά 3ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως

 

1994

 • Θ. Σκουλικίδης & συνεργάτες. Συντήρηση της επιφάνειας των μνημείων Ακροπόλεως
 • Θ. Σκουλικίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου, Α. Γαλανού & Γ. Δογάνη. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος: Περί της Συντηρήσεως της Δυτικής Ζωφόρου, Τομ. 3γ
 • Π. Κουφόπουλος. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος: Προγράμματα αποκαταστάσεως οπισθονάου και οροφής δυτικού πτερού. Αρχιτεκτονική μελέτη, Τομ. 3α
 • Μ. Κορρές. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος: Ο Δυτικός τοίχος και τα μνημεία, Τομ. 4
 • Ν. Τογανίδης. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος: Προγράμματα πλάγιων τοίχων του σηκού, Τομ. 5
 • Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου & Α. Μωραϊτου. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Τομ. 1
 • Δ. Ζιρώ. Μελέτη Αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νικής, Τομ. 1α-1β.
 • Κ. Ζάμπα. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος, Τομ. 3β

 

1995

Πρακτικά 4ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως

 

1996

Μ. Κορρές, Γ. Πανέτσος & T. Seki (Επιμ.) Ο Παρθενών, Αρχιτεκτονική και Συντήρηση, EΣΜΑ / Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού

 

1999

Μ. Κορρές, Γ. Πανέτσος & T. Seki (Επιμ.) Ο Παρθενών, Αρχιτεκτονική και Συντήρηση, EΣΜΑ / Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (β' εκδ. αναθεωρημένη)

 

2001

 • Κ. Ζάμπα - Χ. Μπούρα. Τα έργα της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως στην Αθηναϊκή Ακρόπολη, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
 • Χ. Μπούρας, Μ. Κορρές & Κ. Χατζηασλάνη. Ένας Αρχαίος Ναός

 

2002

 • Τ. Τανούλας& Μ. Ιωαννίδου. Μελέτη Αποκαταστάσεως της ανωδομής του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων
 • Κ. Ζάμπας. Οι εκλεπτύνσεις των κιόνων του Παρθενώνος
 • Κ. Ζάμπας. Μελέτη Αποκαταστάσεως βόρειας πλευράς του Παρθενώνος
 • Κ. Παράσχη& Ν. Τογανίδης. Μελέτη Αποκαταστάσεως Νότιου Τοίχου του Παρθενώνος, Τομ. 6
 • Κ. Ματάλα & Ν. Τογανίδης. Μελέτη Αποκαταστάσεως Βόρειου Τοίχου του Παρθενώνος
 • Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φραντζικινάκη, Β. Ζαφειρόπουλος & Π. Πουλή. Μελέτη καθαρισμού Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνος
 • Θ. Σκουλικίδη. Μέθοδοι συντήρησης πεντελικού μαρμάρου.
 • 5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, Περιλήψεις ανακοινώσεων και μελετών
 • Σ. Μαυρομμάτης. Φωτογραφίες 1975-2002 από τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη
 • Σ. Μαυρομμάτης & Κ. Χατζηασλάνη. Η ζωφόρος του Παρθενώνα, Φωτογραφικό ανάπτυγμα σε κλίματα 1:20

2003

 • QuaderniARCo 2003. Τόμος αφιερωμένου στα έργα Ακροπόλεως
 • Α. Χωρέμη, Κ. Χατζηασλάνη, Σ. Μαυρομμάτης& Ε. Καϊμάρα. Η Ζωφόρος του Παρθενώνα (CD-ROM). Κοινή έκδοση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 

2004

Πρακτικά 5ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως

 

2007

Μ. Ιωαννίδου. Η Αποκατάσταση των Προπυλαίων της Αθηναϊκής Ακρόπολης.

 

2008

The Acropolis of Athens: The Restoration Project. Κατάλογος της έκθεσης στο Πεκίνο

 

2010

Μ. Ιωαννίδου & Ε. Λεμπιδάκη. Η αναστήλωση της Αθηναϊκής Ακρόπολης

 

2011

Μ. Ιωαννίδου & Ε. Λεμπιδάκη. Η αναστήλωση της Αθηναϊκής Ακρόπολης (β' έκδοση)

 

2012

 • Bouras, M. Ioannidou & I. Jenkins (eds.) Acropolis Restored (The British Museum Research Publications 187), συνέκδοση με το Βρετανικό Μουσείο
 • Α. Παπανικολάου. Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου. (Επιστ. Επιμ.: Φ. Μαλλούχου-Tufano και Χ. Μπούρας)

 

2013

 • Μπούρας, X. & Ελευθερίου, B. (επιμ.) Επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης 2000-2012. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα (με περιλήψεις στα αγγλικά). Ψηφιακή έκδοση (CD-ROM)
 • Μπούρας, X. & Ελευθερίου, B. (επιμ.). Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης (με περιλήψεις στα αγγλικά). Ψηφιακή έκδοση (CD-ROM)

 

2015

 • Πρακτικά 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως
 • Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη, Α. Βρούβα. Μελέτη Αποκαταστάσεως  του Παρθενώνος : Γενικός προγραμματισμός  του έργου &  προτάσεις επέμβασης στις δύο γωνίες του θριγκού, Τομ.8
 • Λ. Λαμπρινού, Β. Παπαβασιλείου, Α. Πάνου. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα : Μελέτη αποκατάστασης του δυτικού  τοίχου του σηκού του Παρθενώνα  – Αποκατάσταση υπερθύρου, Τομ.9
 • Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου - Β. Παπαβασιλείου, Κ.Καρανάσος, Μ.Ιωαννίδου,Κ.Φραντζικινάκη - Ε.Φραγκιαδάκη, Κ.Φραντζικινάκη. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Τομ.3

2018

 • Πρακτικά: Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης την περίοδο 2010-2015 : Αθήνα, 18-19 Νοεμβρίου 2016, Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης.
 •  Χ. Μπούρας – Β. Ελευθερίου (επιμ.) Επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης 2000-2012: τα ολοκληρωμένα προγράμματα
 • Β. Ελευθερίου – Ε. Λεμπιδάκη (επιμ.) Ο Χαράλαμπος Μπούρας και η αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης:  Από τις σωστικές επεμβάσεις στην αποκατάσταση των μνημείων

2019

 •  M. Κορρές – Β. Ελευθερίου (επιμ.) ΣΜΙΛΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων (κατάλογος έκθεσης)