Αποξήλωση βάσης γερανού

Στο προσεχές χρονικό διάστημα η ΥΣΜΑ θα προβεί στην προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου προκειμένου να απομακρυνθεί η βάση του οικοδομικού γερανού, που το 2010 μεταφέρθηκε στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα από την βόρεια πλευρά όπου επί 9 χρόνια χρησιμοποιήθηκε στο έργο της αποκατάστασης της.  Ο γερανός παρέμεινε στη θέση αυτή έως την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών στις δύο γωνίες του μνημείου και το   2018 μεταφέρθηκε εντός του Παρθενώνα. Η βάση, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα,  έχει μήκος 27,5μ., πλάτος 5μ. και μέγιστο ύψος 1,8μ. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί η απομάκρυνση 85κυβ.μ. σκυροδέματος και η διάρκεια του έργου θα είναι 2 μήνες. Ήδη έχουν γίνει οι εργασίες υποδομής και έχει οριοθετηθεί ο χώρος με προστατευτικά πετάσματα, ώστε οι εργασίες  να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια για το προσωπικό και τους επισκέπτες. Με δεδομένη την οπτική και ακουστική όχληση του κοινού για το επόμενο διάστημα, και την διαβεβαίωση ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να είναι η ελάχιστη δυνατή, ζητάμε την κατανόηση των επισκεπτών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης του εδάφους στην πλέον εμβληματική όψη του Παρθενώνα.