Δύο χρόνια χωρίς τον Χαράλαμπο Μπούρα

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 συμπληρώνονται δύο χρόνια από το θάνατο  του πανεπιστημιακού  δασκάλου  και Προέδρου της  Επιτροπής Συντήρησεως Μνημείων Ακροπόλεως  Χαράλαμπου Μπούρα. Η Υπηρεσία Συντήρησεως Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), ως αφιέρωμα στη μνήμη του  ανθρώπου που συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα των σύγχρονων αντιλήψεων για τις αναστηλώσεις και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς αναστηλωτών, προγραμματίζουν έκδοση με τίτλο «Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».

Στο τεύχος συγκεντρώνονται αντιπροσωπευτικά κείμενα του Προέδρου της ΕΣΜΑ,  προερχόμενα από το  αρχείο της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ: διαλέξεις εκθέσεις και εισηγήσεις του εκλιπόντος για την έγκριση της υλοποίησης  των μελετών αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (2000-2016), στα οποία διατυπώνονται οι ιδέες που καλλιέργησε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΣΜΑ για την προστασία και τη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης και  διαφαίνεται η συμβολή του στη  διαμόρφωση και εξέλιξη, τα τελευταία σαράντα χρόνια, των στόχων των επεμβάσεων  στην αναστήλωση των αρχαίων μνημείων. Περιλαμβάνεται επίσης άρθρο το οποίο σκιαγραφείτις απόψεις και θέσεις του Χαράλαμπου Μπούρα, ως ιδρυτικού μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (1975-2016), μέσα από το σχολιασμό χαρακτηριστικών αποσπασμάτων των απόψεων του για τα μείζονα αναστηλωτικά ζητήματα που απασχόλησαν την Επιτροπή στη διάρκεια της σαραντάχρονης θητείας της, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής.

 Απόσπασμα του βιβλίου παρατίθεται εδώ

Η έκδοση θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί  επίσης ο τόμος  των Πρακτικών της Διημερίδας "Ειδικά Θέματα Έρευνας και Εφαρμογών στα Αναστηλωτικά Έργα της Ακρόπολης την περίοδο 2010-2015", που πραγματοποιήθηκε από την ΥΣΜΑ και την ΕΣΜΑ  στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 18-19.11.2016  και ήταν επίσης αφιερωμένη στη μνήμη του Χαράλαμπου Μπούρα.