Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών στα αναστηλωτικά έργα της ακρόπολης την περίοδο 2010-2015

Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης πραγματοποιούν διημερίδα στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2016 με θέμα:

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2015 

Στόχος της διημερίδας είναι να παρουσιαστούν εξειδικευμένες μελέτες έρευνας στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της δομικής αποκατάστασης και της συντήρησης επιφανείας, αλλά και ειδικότερα προβλήματα τεχνολογίας και εφαρμογών που εξετάστηκαν κατά την εξέλιξη των αναστηλωτικών προγραμμάτων στα μνημεία της Ακρόπολης κατά την περίοδο 2010-2015.

Η διοργάνωση δεν θα έχει χαρακτήρα απολογισμού των ολοκληρωμένων έργων και δεν θα θέσει υπό συζήτηση προτάσεις αποκατάστασης μελλοντικών προγραμμάτων, θέματα που αποτελούν αντικείμενο των Διεθνών Συναντήσεων για την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης. Τα θέματα θα παρουσιαστούν από υπηρετούντες και υπηρετήσαντες υπαλλήλους της ΥΣΜΑ κατά την περίοδο 2010-2015.

Παράλληλα με τη διημερίδα διοργανώνεται έκθεση φωτογραφίας, στην οποία θα παρουσιαστεί αρχειακό υλικό από το Έργο Αποκατάστασης των Προπυλαίων, με κεντρικό θεματικό άξονα τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στο αναστηλωτικό έργο που επιτελέστηκε στο μνημείο.