Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ακρόπολη & Αναστήλωση» που διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης στις 14-15.4.2016 παρακολούθησαν μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 14 σχολεία της Αττικής. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με τα αναστηλωτικά έργα που συντελούνται στην Ακρόπολη μέσα από την παρακολούθηση μίας σειράς βιωματικών εργαστηρίων στον αρχαιολογικό χώρο.