Το βιβλίο περιγράφει με εύληπτο τρόπο τους αρχαίους ναούς, τη χρήση και λειτουργία τους, την τυπολογία, τη μορφολογία, καθώς και την κατασκευή τους. Συνοδεύεται από δεκαέξι καρτέλες με φωτογραφίες των πιο γνωστών ναών που σώζονται σε καλή κατάσταση σε όλη την Eλλάδα.

Μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση της μουσειοσκευής «Ένας Aρχαίος Nαός»  καθώς και με τη διαδικτυακή εφαρμογή «Ένας Αρχαίος Ναός».

Print