Με το φυλλάδιο «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης», οι μικροί φίλοι του Μουσείου Ακρόπολης, από 8 ετών και άνω, περιηγούνται στην oμώνυμη περιοδική έκθεση. Ο Σίμος, ένας μαρμαροτεχνίτης της Ακρόπολης, τους βοηθάει να γνωρίσουν τις πιο σημαντικές εργασίες των μαρμαροτεχνιτών στον Ιερό Βράχο αλλά και τις ευχάριστες και δύσκολες στιγμές της καθημερινότητάς τους στο εργοτάξιο.

Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης