Οι αρχαίοι θεοί αντιπροσωπεύουν πανανθρώπινες αξίες και σύμβολα. Οι μύθοι τους ενέπνευσαν και τροφοδότησαν με θέματα για χιλιάδες χρόνια ποιητές, λογοτέχνες, μουσικούς, ζωγράφους και γλύπτες.

Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει ένα βιβλίο – εισαγωγή στο θέμα, δώδεκα έντυπα,ένα για κάθε θεό, καρτέλες με χαρακτηριστικούς μύθους, με παραστάσεις των θεώνσε γλυπτά, αγγεία, νομίσματα, γραμματόσημα καθώς επίσης σχέδια από φυτά και ζώα αφιερωμένα στους θεούς. Διάφορα έντυπα-παιχνίδια συμπληρώνουν τη μουσειοσκευή.