Ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία των αναστηλωτικών εργασιών στην Ακρόπολη

Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι ανατοποθετήσεις των επιστυλίων στις δύο γωνίες της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Οι δοκοί αυτές, που συνδέουν τους γωνιακούς κίονες με τους γειτονικούς τους, καταβιβάστηκαν λόγω θραύσεων, συγκολλήθηκαν, συντηρήθηκαν στα εργοτάξια και επανήλθαν στη θέση τους. Προηγήθηκαν εργασίες δομικής αποκατάστασης και συντήρησης στα κιονόκρανα επί των οποίων εδράζονται τα επιστύλια.

Η αποκατάσταση των συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών μελών είναι από τις πλέον δύσκολες εργασίες λόγω των διαστάσεών τους αλλά και της νευραλγικής θέσης τους στο μνημείο. Κάθε μετακιόνιο διάστημα γεφυρώνεται με τρεις δοκούς επιστυλίου βάρους περίπου 8 τόνων η καθεμιά. Ειδικά οι ακραίες εξωτερικές δοκοί, μια σε κάθε γωνία, ζυγίζει 9,5 τόνους. Για την μεταφορά τους απαιτήθηκαν ιδιαίτερες εργοταξιακές υποδομές, ενώ πριν την οριστική τους τοποθέτηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές δοκιμές, ώστε να επιτευχθεί το πλήρες σφράγισμα των μεταξύ τους αρμών.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών αποκαθίσταται το περίγραμμα του Παρθενώνα στη γνωστή του μορφή έχοντας εξασφαλίσει σημαντική άρση των  παραμορφώσεων.

Οι εργασίες συνεχίζονται με την ανατοποθέτηση των τριγλύφων και των αντιγράφων των μετοπών, καθώς οι πρωτότυπες μετόπες έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο Ακρόπολης για λόγους προστασίας.

Ανάλογες εργασίες ολοκληρώνονται και στα Προπύλαια. Στη νότια πτέρυγα του μνημείου πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε τέσσερα επιστύλια, στα οποία ο Α. Ορλάνδος τη δεκαετία του 1960 είχε πραγματοποιήσει αναστηλωτικές επεμβάσεις. Τέσσερις επιπλέον λίθοι επιστυλίου αποκαταστάθηκαν με συμπληρώσεις από νέο μάρμαρο. Οι οκτώ συνολικά λίθοι τοποθετήθηκαν στην οριστική τους θέση, αφού προηγήθηκαν εργασίες δομικής αποκατάστασης και συντήρησης στα υποκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη, τα κιονόκρανα και το επίκρανο του ελεύθερου πεσσού.