Επιστημονικές εκδόσεις

1976-1977

Go Button
Μελέτη αποκαταστάσεως του Ερεχθείου (Συλλογικό έργο)
My Subtitle
Go Button
Διεθνής Συνάντηση για τη Συντήρηση του Ερεχθείου. Εισηγήσεις, Προτάσεις, Συμπεράσματα, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 1977
My Subtitle

1983

Go Button
Χ. Μπούρας & Μ. Κορρές. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος
My Subtitle

1985

Go Button
2nd International Meeting for the Restoration of the Acropolis Monuments. Parthenon. Athens 12-14 September 1983. Proceedings
My Subtitle
Go Button
Casanaki & F. Mallouchou. The Acropolis at Athens. Conservation, restoration and research 1975-1983
My Subtitle

1989

Go Button
Μ. Κορρές, Ν. Τογανίδης, Κ. Ζάμπας, Θ. Σκουλικίδης κ.α. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 2α
My Subtitle
Go Button
Μ. Κορρές. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 2β
My Subtitle

1990

Go Button
3η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως. Πρακτικά, Αθήνα, 31 Μαρτίου -2 Απριλίου 1989
My Subtitle

1994

Go Button
Θ. Σκουλικίδης & συνεργάτες. Συντήρηση της επιφάνειας των μνημείων Ακροπόλεως
My Subtitle
Go Button
Θ. Σκουλικίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου, Α. Γαλανού & Γ. Δογάνη. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 3γ. Περί της συντηρήσεως της Δυτικής Ζωφόρου
My Subtitle
Go Button
Π. Κουφόπουλος. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 3α. Προγράμματα αποκαταστάσεως οπισθονάου και οροφής δυτικού πτερού. Αρχιτεκτονική μελέτη
My Subtitle
Go Button
Μ. Κορρές. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 4. Ο δυτικός τοίχος και άλλα μνημεία
My Subtitle
Go Button
Ν. Τογανίδης. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 5. Πρόγραμμα πλάγιων τοίχων του σηκού
My Subtitle
Go Button
Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου & Α. Μωραϊτου. Μελέτη αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Τόμος 1
My Subtitle
Go Button
Δ. Ζιρώ. Μελέτη αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νικής, Τόμος 1α
My Subtitle
Go Button
Δ. Ζιρώ. Μελέτη αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νικής, Τόμος 1β
My Subtitle
Go Button
Κ. Ζάμπας. Μελέτη αποκαταστάσεως Παρθενώνος, Τόμος 3β. Προγράμματα αποκαταστάσεως οπισθοδόμου και δυτικού πτερού (προγράμματα 9 και 11). Δομοστατικά προβλήματα
My Subtitle

1995

Go Button
4η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως. Πρακτικά, Αθήνα, 27 – 29 Μαΐου 1994
My Subtitle

1996

Go Button
Μ. Κορρές, Γ. Πανέτσος & T. Seki (Επιμ.) Ο Παρθενών. Αρχιτεκτονική και συντήρηση. EΣΜΑ / Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού
Περιεχόμενα βιβλίου

1999

Go Button
Μ. Κορρές, Γ. Πανέτσος & T. Seki (Επιμ.) Ο Παρθενών. Αρχιτεκτονική και συντήρηση.EΣΜΑ / Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (β' εκδ. αναθεωρημένη)
Δεν διατίθεται ψηφιακά

2001

Go Button
Κ. Ζάμπας & Χ. Μπούρας. Τα έργα της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως στην Αθηναϊκή Ακρόπολη. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Δεν διατίθεται ψηφιακά

2002

Go Button
Τ. Τανούλας & Μ. Ιωαννίδου. Μελέτη αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Τόμος 2. Μελέτη αποκαταστάσεως της ανωδομής του κεντρικού κτηρίου
My Subtitle
Go Button
Κ. Ζάμπας. Μελέτη δομικής αποκαταστάσεως βόρειας όψης του Παρθενώνος
My Subtitle
Go Button
Κ. Ζάμπας. Οι εκλεπτύνσεις των κιόνων του Παρθενώνος
My Subtitle
Go Button
Κ. Παράσχη& Ν. Τογανίδης. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 6. Μελέτη αποκαταστάσεως του νότιου τοίχου του Παρθενώνος
My Subtitle
Go Button
Κ. Ματάλα & Ν. Τογανίδης. Μελέτη αποκαταστάσεως βόρειου τοίχου του Παρθενώνος
My Subtitle
Go Button
Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φραντζικινάκη, Β. Ζαφειρόπουλος & Π. Πουλή. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 7. Μελέτη καθαρισμού της δυτικής ζωφόρου
My Subtitle
Go Button
Θ. Σκουλικίδης. Μέθοδοι συντήρησης του πεντελικού μαρμάρου
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
5η Διεθνής Συνάντηση για την αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2002. Περιλήψεις ανακοινώσεων & μελετών
My Subtitle
Go Button
Σ. Μαυρομμάτης. Φωτογραφίες 1975-2002 από τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη
Δεν διατίθεται ψηφιακά

2004

Go Button
5η Διεθνής Συνάντηση για την αποκατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2002. Πρακτικά
My Subtitle

2008

Go Button
M. Ioannidou & D. Moullou (ed.). The Acropolis of Athens. The Restoration Project (exhibition catalogue)
My Subtitle

2010

Go Button
Μ. Ιωαννίδου & Ε. Λεμπιδάκη. Η αναστήλωση των μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης
Περιμένω το link

2011

Go Button
Μ. Ιωαννίδου & Ε. Λεμπιδάκη. Η αναστήλωση των μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης (β' έκδοση)
Δεν διατίθεται ψηφιακά

2012

Go Button
Α. Παπανικολάου. Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου. Τόμος 1
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
Α. Παπανικολάου. Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου. Τόμος 2
Δεν διατίθεται ψηφιακά

2015

Go Button
6η Διεθνής συνάντηση για την αποκατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα, 4 - 5 Οκτωβρίου 2013. Πρακτικά
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη & Α. Βρούβα. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 8. Μελέτη αποκατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Γενικός προγραμματισμός του έργου και προτάσεις επέμβασης στις δύο γωνίες του θριγκού
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
Λ. Λαμπρινού, Β. Παπαβασιλείου & Α. Πάνου. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνα, Τόμος 9. Μελέτη αποκατάστασης του δυτικού τοίχου του σηκού του Παρθενώνα - Αποκατάσταση υπερθύρου
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου, Β. Παπαβασιλείου, Κ. Καρανάσος, Κ. Φραντζικινάκη & Ε. Φραγκιαδάκη. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Τόμος 3
Δεν διατίθεται ψηφιακά

2018

Go Button
Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης την περίοδο 2010-2015, Αθήνα, 18-19 Νοεμβρίου 2016, Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης. Πρακτικά
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
Χ. Μπούρας & Β. Ελευθερίου (επιμ.) Επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης 2000-2012. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα, Τόμος 1
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
Χ. Μπούρας & Β. Ελευθερίου (επιμ.) Επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης 2000-2012. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα, Τόμος 2
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
Χ. Μπούρας & Β. Ελευθερίου (επιμ.) Επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης 2000-2012. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα, Τόμος 3
Δεν διατίθεται ψηφιακά
Go Button
Β. Ελευθερίου & Ε. Λεμπιδάκη (επιμ.) Ο Χαράλαμπος Μπούρας και η αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης. Από τις σωστικές επεμβάσεις στην αποκατάσταση των μνημείων
Δεν διατίθεται ψηφιακά

2019

Go Button
ΣΜΙΛΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων
Δεν διατίθεται ψηφιακά