Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 (Φ.Ε.Κ. 104/Α/26.5.99), με σκοπό την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στην Ακρόπολη. Την επιστημονική ευθύνη της εκτέλεσης των έργων έχει από το 1975 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), διεπιστημονική επιτροπή ειδικών επιστημόνων.

Στην ΥΣΜΑ προΐσταται ο Διευθυντής, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την εισήγηση προς την ΕΣΜΑ για θέματα της αρμοδιότητάς της. Η ΥΣΜΑ διαρθρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης του Παρθενώνος
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης των Προπυλαίων
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης του ναού της Αθηνάς Νίκης
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης
 • Γραφείο και συνεργείο απογραφής, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών
 • Γραφείο και εργαστήριο συντήρησης της επιφάνειας
 • Τεχνικό γραφείο και συνεργείο ηλεκτρομηχανολογικής υποστήριξης
 • Εργαστήριο εκμαγείων
 • Γραφείο τεκμηρίωσης
 • Φωτογραφικό εργαστήριο
 • Γραφείο Γραμματείας
 • Γραφείο ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 • Γραφείο λογιστηρίου
 • Γραφείο υποστήριξης και διαχείρισης υλικού

Οι αρμοδιότητες καθενός από τους παραπάνω τομείς εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΦΕΚ Β’ 1593/2002).

Στην ΥΣΜΑ εργάζονται σήμερα υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων: αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, αρχαιολόγοι, χημικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, συντηρητές και τεχνικοί συντήρησης, μαρμαροτεχνίτες, εργατοτεχνίτες και διοικητικοί υπάλληλοι. Η διεπιστημονική συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων και η εξειδίκευση του προσωπικού εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των έργων Ακροπόλεως, χάρη στην οποία αυτά έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση.

Προσωπικό της ΥΣΜΑ

Διευθύντρια ΥΣΜΑ: Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός

Προϊσταμένη: Ρ. Χριστοδουλοπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός

Αρχιτέκτονες: Κ. Καρανάσος, Λ. Λαμπρινού, Β. Μανιδάκη, Α. Παπανδρόπουλος, Κ. Σκαρής

Πολιτικοί Μηχανικοί: Α. Βρούβα, Ε. Πάσιου

Σχεδιαστές: Μ. Καφούρου

Επικεφαλής συνεργείου: Γ. Αγγελόπουλος, Σ. Καρδάμης

Μαρμαροτεχνίτες: Σ. Αγγελόπουλος, Β. Βελωνάς, Ρ. Βιδάλης, Δ. Γαβαλάς,Μ. Γάσπαρης,  Γ. Γεωργιόπουλος, Π. Γεωργόπουλος, Θ. Γρέκας, Χ. Δαμίγος, Γ. Δεσύπρης, Γ. Καγιώργης, Θ. Καράμπελας, Σ. Καρδάμης, Α. Κλάδιος, Ι. Κλάδιος, Η. Κωνσταντινόπουλος, Χ. Μπαζάκος, Μ. Μπον, Θ. Μπουγέλης, Κ. Ξυπολιτίδης, Ε. Πανόπουλος, Δ. Παπαρίδης, Ι. Περράκης, Σ. Πιτσόλης, Γ. Σκαλκώτος, Μ. Τζανουλίνος, Μ. Τζιούμας, Β. Τσιτσιμπάκος, Α. Φώσκολος, Γ. Χαλδαίος,  Ι. Χίου, Α. Χουσάκος, Α. Ψιλόπουλος

Εργατοτεχνίτες: Ν. Βαϊλακάκης,  Ι. Γιόβανος, Α. Κοκράνης , Ε. Μέντης, Α. Μπότσιος, Α. Οικονόμος, Γ. Σαμαράς,  Β. Τζιώλος, Ν. Τσούπρος

Χειριστές γερανών: Γ. Κολωνιάρης, Κ. Ραχούτης

Προϊσταμένη: Δ. Μιχαλοπούλου, πολιτικός μηχανικός

Αρχιτέκτονες: Κ. Μαμαλούγκας, Α. Χατζηπαππά

Σχεδιαστές: Α. Αναγνώστου, Ι. Τριχάκης

Επικεφαλής συνεργείου: Γ. Βασδέκης

Μαρμαροτεχνίτες: Δ. Βαγιανός, Φ. Βλαχογιάννης, Μ. Βουτσινά, Δ. Γρηγορόπουλος,  Α. Δάμης, Ι. Μπέης,  Ε. Σκαρής, Χ. Στεργιόπουλος, Ι. Σχίζας

Εργατοτεχνίτες: Β. Βαρουξής, Ι. Βάσσος, Π. Ριζόπουλος,  Δ. Τρυπάκης

Προϊσταμένη: Ε. Αγγελακοπούλου, χημικός μηχανικός

Υπεύθυνη συνεργείου Παρθενώνος: Α. Πάνου, συντηρήτρια

Υπεύθυνη συνεργείου τειχών: Α. Τσιμερέκη, συντηρήτρια

Υπεύθυνη συνεργείου Ερεχθείου: Γ. Φραντζή, συντηρήτρια

Υπεύθυνη συνεργείου Προπυλαίων: Αικ. Φραντζικινάκη, συντηρήτρια

Συντηρητές: Π. Βλαχούλη, Σ. Γαβριηλίδου, Α. Δρανδάκη, Ι.Π. Κοτσιφάκος, Δ. Κουτρομάνου, Χ. Λασκαρίδης, Α. Μαριδάκη, Μ. Παγκάλου, Ε. Παπαδημητροπούλου, Σ. Τασιοπούλου, Ε. Φραγκιαδάκη

Τεχνικοί Συντήρησης: Ν. Γεωργίου, Μ. Πετράκη, Λ. Στεφανιώτης, Ε. Τζεμπελίκος

Μαρμαροτεχνίτες: Κ. Δημόπουλος, Α. Κλάδιος, Κ. Μελάς, Λ. Μιχαλάκος, Ι. Μωραϊτης, Ι. Σκαλκώτος, Χ. Χριστοπούλου

Προϊσταμένη: Ε. Σιουμπάρα, αρχαιολόγος

Μαρμαροτεχνίτες: Μ. Τουφεκλής

Εργατοτεχνίτες:  Β. Καλατζής, Δ. Κούβας, Π. Νιαούρης

Υπεύθυνος γραφείου: Γ. Κεχαγιάς, μηχανολόγος μηχανικός

Ηλεκτροτεχνίτης: Ν. Κοντός

Χειριστής χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων: Κ. Μαρινόπουλος

Εργατοτεχνίτης: Σ. Νικολόπουλος

Εκμαγείς: Γ. Αργύρης, Θ. Καγιώργης, Α. Μπαϊμπάς, Ι. Παλαμάρης

Μαρμαροτεχνίτες: Χ. Αμοργιανός, Κ. Ντάλλας

Εργατοτεχνίτες: Π. Λάλος, Ι. Δαφούλης, Ε. Γούσης, Ι. Τζανάκης

Προϊσταμένη: Ε. Λεμπιδάκη, αρχαιολόγος

Αρχαιολόγοι: Ε. Καρακίτσου, Ε. Πετροπούλου, Σ. Πούλου, Δ. Ανδρίκου

Βιβλιοθηκονόμος: Μ. Μαζνώκη

Διοικητικός υπάλληλος: Π. Κωνσταντόπουλος

Προϊσταμένη: Ε. Καϊμάρα, αρχαιολόγος

Αρχαιολόγοι: A. Λεοντή

Υπεύθυνη τοπογράφος: Δ. Μαυρομάτη, τοπογράφος μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός: Σ. Κυπαρίση

Φωτογράφος: Τ. Σουβλάκης

Προϊστάμενος: Π. Κατσιμίχας, διοικητικός ΠΕ

Διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ: Μ. Μούζουρα, Ε. Σουλάκου

Χειριστές Η/Υ: Α. Καπάλου, Α. Μοσχούρης

Yπεύθυνη Γραμματείας: Χ. Παπανικολάου, διοικητικός υπάλληλος

Διοικητικοί υπάλληλοι: Ε. Δρακοπούλου, E. Κάτρη

Προϊσταμένη: Π. Καραμπέτσου, διοικητικός υπάλληλος

Μηχανικός ΤΕ: Η. Ζυγούρας

Print