Κατάργηση εγγραφής από το Ενημερωτικό Δελτίο

Η σύνδεση με τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές των λιστών αλληλογραφίας.