Μεταφορά γερανού "Potain" εντός του Παρθενώνα και απομάκρυνση παλαιού γερανού από την Ακρόπολη

Το τελευταίο τρίμηνο του 2017 έχει προγραμματιστεί η μεταφορά του γερανού “Potain” από την δυτική πλευρά στο εσωτερικό του Παρθενώνα.

Το ίδιο διάστημα θα γίνει η αποσυναρμολόγηση του παλαιού γερανού Derrick και απόσυρση του λόγω παλαιότητας. Ο παλαιός γερανός εγκαταστάθηκε εντός του Παρθενώνα το 1985 και για 32 χρόνια χρησιμοποιήθηκε ανελλιπώς στα αναστηλωτικά προγράμματα. Στο εξής θα εκτίθεται στο τεχνολογικό  Πάρκο Λαυρίου, ως μνημείο της ιστορίας των αναστηλώσεων της Ακρόπολης.

Το έργο της αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς  των εξαρτημάτων των γερανών θα γίνει με την βοήθεια ενός τρίτου γερανού (οικοδομικός τύπου Ταυ) βορείως του Παρθενώνα με μέγιστο ύψος κατακόρυφου ιστού 24μ. με άντυγα λειτουργικού μήκους 40μ.

Mετά το πέρας του έργου, αναμένεται σημαντική βελτίωση της άποψης του Παρθενώνα και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, καθώς η εμβληματική δυτική πλευρά του Παρθενώνα θα απελευθερωθεί από τον υπάρχοντα γερανό ο οποίος στο εξής θα λειτουργεί σε θέση περιορισμένης αισθητικής όχλησης.