Ο Χαράλαμπος Μπούρας και η Ακρόπολη

Το Μουσείο Ακρόπολης, η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως (ΕΦΑ) διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Ο Χαράλαμπος Μπούρας και η Ακρόπολη». Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ακαδημαϊκού δασκάλου που ως ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Συντηρήσεων Μνημείων Ακροπόλεως, συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης.

Ο Χαράλαμπος Μπούρας «υπηρέτησε» το έργο της αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης, για περισσότερα από 40 χρόνια, αρχικά ως ιδρυτικό μέλος και, από το 1985, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ακροπόλεως. Στο διάστημα αυτό, εργάστηκε άοκνα και μεθοδικά για τη συντήρηση και προστασία των μνημείων του Βράχου, την εφαρμογή των διεθνών αναστηλωτικών επιταγών, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και τη δημιουργία αρχείου αναστηλώσεων. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η καθαρότητα της σκέψης του και η μεστότητα του λόγου του παραμένουν επίκαιρες.

Για τη συμβολή του Χαράλαμπου Μπούρα στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης θα μιλήσουν:

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης, Καθηγητής κ. Δ. Παντερμαλής

ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, Καθηγητής κ. Μ. Κορρές

η Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, Καθηγήτρια κ. Φ. Μαλλούχου- Tufano

η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, κ. Β. Ελευθερίου και

η Γενική Γραμματέας της ΕΦΑ κ. Άννα Μαλικούρτη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν αποσπάσματα από την ταινία «Χαράλαμπος Μπούρας: ο Άνθρωπος, ο Επιστήμων, ο Δάσκαλος» του Μπ. Τσόκα, παραγωγής του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εκδόσεις της ΥΣΜΑ «Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης, κατά την περίοδο 2010-2015, Πρακτικά» και « Ο Χαράλαμπος Μπούρας και η αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης», που αφιερώνονται στη μνήμη του.

 Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης

23 Νοεμβρίου 2018

18:00

Πληροφορίες: 210  3243427, 210 9240011