Παράταση της δράσης «Ακρόπολη: εστιάζοντας στην αναστήλωση» έως τις 20.11.2020

Παράταση της πρόσκλησης συμμετοχής στη φωτογραφική δράση

Ακρόπολη: εστιάζοντας στην αναστήλωση

#45ΧΡΟΝΙΑΕΣΜΑ  #45ΧΡΟΝΙΑΕΡΓΑ

έως τις 20.11.2020

 

Τι σκέπτονται οι επισκέπτες της Ακρόπολης για τις εργασίες στα μνημεία;

Αυτό το ερώτημα θέτει η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης μέσω της ανοιχτής  πρόσκλησης  προς το κοινό για την υποβολή φωτογραφιών που αποτυπώνουν, άμεσα ή έμμεσα, τις επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης.

Στόχος της δράσης, που διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την έναρξη των εργασιών, είναι να καταγραφούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την «καθημερινή ζωή» των μνημείων της Ακρόπολης, και να συντεθεί ένα ψηφιδωτό που θα παρουσιάζει τα μνημεία και τις επεμβάσεις που «αποτυπώνονται» πάνω τους.

Το φωτογραφικό υλικό και οι ιστορίες που θα επιλεγούν θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού λευκώματος που θα αναδεικνύει τις διαφορετικές «πραγματικότητες» που διαμορφώνονται και βιώνονται στον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους. Το λεύκωμα αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης της Επιτροπής Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) με το κοινό.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την υποβολή των φωτογραφιών σας:

  • Ανοίξτε τα συρτάρια σας, ξεσκονίστε τους σκληρούς σας δίσκους και επιλέξτε 1 έως 5 φωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, σε ψηφιακή μορφή .jpg.
  • Μετονομάστε τις φωτογραφίες: Κάθε ψηφιακό αρχείο πρέπει να φέρει ως τίτλο το επώνυμο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: yourlastname_01.jpg, yourlastname_02.jpg κ.ο.κ.
  • Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ (μια για κάθε υποβαλλόμενη φωτογραφία).
  • Θέλουμε να ακούσουμε τις ιστορίες σας! Γράψτε μας στη φόρμα ένα συνοδευτικό κείμενο (έως 70 λέξεις) που θα εκφράζει τη σημασία της εικόνας για εσάς. Ακόμα και μια σύντομη λεζάντα είναι αρκετή!
  • Στείλτε τις φωτογραφίες και τις φόρμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση esma45years@gmail.com

Οι όροι της συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΥΣΜΑ. Την τελική επιλογή των φωτογραφιών που θα παρουσιαστούν στην έκθεση θα αναλάβει επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί από την ΕΣΜΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης: 210 3251620, 210 3243427 (Δευτέρα- Παρασκευή 12:00-15:00, κ.κ. Σ. Πούλου – Ε. Πετροπούλου)