Παρουσίαση των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης στο Βρετανικό Μουσείο

Στις 8 Οκτωβρίου 2010 διοργανώθηκε στο Βρετανικό Μουσείο ημερίδα με θέμα τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολης των Αθηνών, όπου κλήθηκαν να μιλήσουν οι συντελεστές των έργων. Ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, Ομότ. Καθ. κ. Χ. Μπούρας, έκανε τη συνολική αποτίμηση του έργου αποκατάστασης που έχει συντελεσθεί τα τελευταία 35 χρόνια, ενώ η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, κ. Μ. Ιωαννίδου, μίλησε για τα  ερευνητικά προγράμματα και την τεχνολογία στο πλαίσιο των αναστηλωτικών έργων. Τα προγράμματα αποκατάστασης των επιμέρους μνημείων παρουσιάσθηκαν αναλυτικά από τους προϊσταμένους των τομέων και των τεχνικών γραφείων της υπηρεσίας. Οι εισηγήσεις δημοσιεύονται σε τόμο με τίτλο "Acropolis Restored" υπό την επιμέλεια των Χ. Μπούρα, Μ. Ιωαννίδου και Ian Jenkins, που θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2012.