Σεμινάριο για τις εργασίες αναστήλωσης της Ακρόπολης των Αθηνών

Στο πλαίσιο του προγράμματος διδασκαλίας «Ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και το Τοπίο» του Πολυτεχνείου του Μπάρι διοργανώθηκε από τους καθηγητές G. Rocco και M. Livadiotti σεμινάριο σχετικά με την πρόσφατη αναστήλωση της Ακρόπολης των Αθηνών. Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν από τη Βασιλική Ελευθερίου, διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, και τον Κωνσταντίνο Καρανάσο, επιβλέποντα των εργασιών αποκατάστασης των Προπυλαίων, ύστερα από πρόσκληση. Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής έχοντας την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά πτυχές σχετικές με το θέμα της αναστήλωσης. Σε συνεργασία με τον καθηγητή Giacomo Μαρτίνες, οι μαθητές έλαβαν επίσης μέρος σε ένα εργαστήριο για την αποκατάσταση του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.

 

Τρίτη 3 Ιουνίου

Β. Ελευθερίου. Το αναστηλωτικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη των Αθηνών (αρχές, μεθοδολογία, φθορές, αιτίες, τεκμηρίωση, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων)

Β. Ελευθερίου. Τα προγράμματα αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης (ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη)

Τετάρτη 4 Ιουνίου

Κ. Καρανάσσος. Αποκατάσταση των Προπυλαίων: οι ολοκληρωμένες επεμβάσεις

Κ. Καρανάσσος. Αποκατάσταση των Προπυλαίων: οι επεμβάσεις σε εξέλιξη

Β. Ελευθερίου, Κ. Καρανάσσος σε συνεργασία με τον καθ. G. Martinez. Εργαστήριο - Αποκατάσταση των Προπυλαίων. Μέρος Ι.

 

Πέμπτη 5 Ιουνίου

Β. Ελευθερίου, Κ. Καρανάσσος σε συνεργασία με τον καθ. G. Martinez. Εργαστήριο - Αποκατάσταση των Προπυλαίων. Μέρος ΙΙ.

Κ. Καρανάσσος. Κριτήρια για τη δομική αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης των Αθηνών. Μεθοδολογικά προβλήματα σχεδιασμούκαι εκτέλεσης

Β. Ελευθερίου. Αποκατάσταση των αρχαίων μνημείων στην Ελλάδα. Γενικά και ειδικά θέματα. Η περίπτωση της Λίνδου.