"Σμίλη και μνήμη" έκθεση φωτογραφίας στο Μουσείο Ακρόπολης

To ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΕΣΜΑ) και η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΥΣΜΑ) διοργανώνουν την έκθεση φωτογραφίας,

Σμίλη και μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης

Τρίτη 11 Ιουνίου, 2019 – Κυριακή 12 Ιανουαρίου, 2020

Καθώς τα έργα αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης βαίνουν προς ολοκλήρωση, όλο και συχνότερα ανατρέχουμε στο αρχείο των εργασιών αποκατάστασης, που έχει συγκροτηθεί μέσα από την καθημερινή, συστηματική και λεπτομερή καταγραφή τους στο εργοτάξιο. Το πλούσιο αυτό απόθεμα γνώσης  του αρχείου της ΥΣΜΑ που αριθμεί  περισσότερα από 300.000 τεκμήρια, προσβάσιμα στους μελετητές, μπορεί κανείς να προσεγγίσει με πολλούς τρόπους, από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Η έκθεση "ΣΜΙΛΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης" επιλέγει, με ένα ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης του αρχειακού υλικού, να απαντήσει, φωτίζοντας την καθημερινή ζωή στο εργοτάξιο,  σε μια σειρά ερωτημάτων: Ποια είναι η συμβολή των μαρμαροτεχνιτών στα έργα αναστήλωσης και ποιος ο βαθμός εμπλοκής τους στο εγχείρημα; Ποια είναι τα συναισθήματα εκείνα που βιώνουν και μοιράζονται στη διάρκεια των επεμβάσεων;  Πώς οργανώνεται και λειτουργεί η κοινότητα των μαρμαροτεχνιτών μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, τη σχόλη; Όλα αυτά οργανώνονται στις 6 θεματικές ενότητες Αυταπάρνηση, Μόχθος, Συνεργασία, Μεράκι, Καμάρι, Συναδέλφωση.
Την φωτογραφική έκθεση εμπλουτίζουν  χαρακτηριστικά εκθέματα προερχόμενα από τις εργασίες αναστήλωσης, που συνοδεύονται από ολιγόλεπτο video με  κινηματογραφικά αποσπάσματα  του αρχείου των εργασιών αποκατάστασης,  τα οποία συμπληρώνουν  συνεντεύξεις μαρμαροτεχνιτών που συμμετείχαν στις εργασίες.
Οι μαρμαροτεχνίτες του ιερού βράχου, χάρις στο μοναδικό για το Δυτικό Πολιτισμό μνημειακό σύνολο της Ακρόπολης, που είναι ενταγμένο στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, συνεχίζουν, μεταδίδοντας την τέχνη τους από γενιά σε γενιά, τη μακρά  παράδοση της μαρμαροτεχνίας στον τόπο μας. Το 2015 η τέχνη αυτή εγγράφηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης

* Η φωτογραφική έκθεση, του Γραφείου Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ, με τίτλο Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων,  έχει παρουσιαστεί με αφορμή τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 από την ΕΣΜΑ την ΥΣΜΑ, την Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΝΠΑΑΠΚ) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) στην Κέρκυρα, τη Λέσβο και τη Θεσσαλονίκη.