Συμμετοχή της ΥΣΜΑ στο διεθνές συνέδριο του ISPRS (Ιούλιος 2008)

Ειδική συνεδρία αφιερωμένη στην Ακρόπολη με τίτλο "Recording and Documenting the Acropolis of Athens. From Classical, Ancient Greece to Modern Olympics" περιλήφθηκε στο διεθνές συνέδριο "The international Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information". Το συνέδριο οργανώθηκε από το ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing) από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου 2008.

Στη συνεδρία ομιλητές ήταν μελετητές και υπεύθυνοι έργων της ΥΣΜΑ καθώς και συνεργάτες της.