Συμπόσιο της Διεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας, Οκτώβριος 2007

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης θα συνδιοργανώσει το 21ο Διεθνές Συμπόσιο της Διεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA), που θα γίνει στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, 1-6 Οκτωβρίου 2007. Το ειδικό θέμα του συμποσίου είναι «Anticipating the future of Cultural Past» Η διοργάνωσή του θα γίνει σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA), το διεθνές και ελληνικό τμήμα του ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), και το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η ΥΣΜΑ θα συμμετάσχει με την παρουσίαση του έργου της σε συνεδρίαση αφιερωμένη αποκλειστικά στην αναστήλωση της Ακρόπολης που προγραμματίζεται για τις 3.10.2007