Τρία χρόνια χωρίς τον Χαράλαμπο Μπούρα

Στις 27 Ιουλίου 2019 συμπληρώνονται τρία χρόνια από το θάνατο του Χαραλάμπου Μπούρα, αρχιτέκτονα και αναστηλωτή που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη. Ως ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και ως κύριος υπεύθυνος για τα αρχιτεκτονικά και αναστηλωτικά θέματα, συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία και στη συνεπή τήρηση πλέγματος θεωρητικών αρχών, χάρη στις οποίες το αναστηλωτικό έργο της Ακρόπολης κέρδισε παγκόσμια αποδοχή και εμβέλεια. Έννοιες που σήμερα θεωρούνται αυτονόητες κατά την εκτέλεση ενός αναστηλωτικού έργου, όπως για παράδειγμα η διεπιστημονική συνεργασία, η σύνταξη αναλυτικών μελετών πριν από την επέμβαση, ο πολυεπίπεδος έλεγχος της λήψης των αποφάσεων, ο επιστημονικός διάλογος σε διεθνή συνέδρια, η αναλυτική τεκμηρίωση των έργων, η τήρηση της αρχής της αναστρεψιμότητας και πολλές άλλες, αποτελούν, στην ουσία, δική του συμβολή στο ελληνικό τοπίο της επιστημονικής αναστήλωσης μνημείων.

Στην μνήμη του Χαράλαμπου Μπούρα είναι αφιερωμένη η φωτογραφική έκθεση που διοργανώνεται από το Μουσείο Ακρόπολης, την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, με τίτλο «Σμίλη και Μνήμη: η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης». Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο Ακρόπολης από 11.6.2019 έως 31.10.2019.