6η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης

Η ΕΣΜΑ και η ΥΣΜΑ σε συνεργασία με την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού διοργάνωσαν την 6η Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: «Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο 4 και 5 Οκτωβρίου του 2013 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. Θεματικοί άξονες του συμποσίου ήταν αφ’ ενός ο θεωρητικός προβληματισμός για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης και τα πορίσματα των πρόσφατων ερευνών στους τομείς της αρχιτεκτονικής και της συντήρησής τους και αφ’ ετέρου ειδικότερα προβλήματα τεχνολογίας και εφαρμογών.

Την πρώτη ημέρα το πρωί το πρόγραμμα περιελάμβανε την έναρξη της συνάντησης με χαιρετισμούς του προέδρου της ΕΣΜΑ, ομοτ. Καθ. Χαράλαμπου Μπούρα, της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης του ΥΠ.ΠΟ.Α κ. Ευγενίας Γατοπούλου, της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. κ. Μ. Βλαζάκη και της Διευθύντριας της ΥΣΜΑ κ. Βασιλικής Ελευθερίου. Ακολούθησε επίσκεψη στα εργοτάξια των μνημείων Ακροπόλεως, όπου οι σύνεδροι ενημερώθηκαν από τους προϊσταμένους και τους μελετητές των μνημείων, τόσο για τα ολοκληρωμένα προγράμματα όσο και για την πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το απόγευμα της ίδιας μέρας παρουσιάστηκαν τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στα μνημεία Ακροπόλεως κατά την περίοδο 2000-2010 με πιστώσεις του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτες, με πιστώσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013) και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Παρουσιάστηκε το έργο της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και του Μουσείου της Ακρόπολης σε ότι αφορά τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου και την έκθεση των αρχιτεκτονικών γλυπτών των μνημείων της Ακρόπολης. Ακολούθησε προβολή ταινίας του Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, διάρκειας 30 λεπτών, με αποσπάσματα από τα τρέχοντα αναστηλωτικά προγράμματα περιόδου 2011-2013, παραγωγής και επιστημονικής επιμέλειας της ΥΣΜΑ.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της ΕΣΜΑ και τους προϊσταμένους των έργων τα μελλοντικά αναστηλωτικά προγράμματα, όπως και θέματα σχετικά με την τεκμηρίωση, την έρευνα και ανάδειξη του αρχαιολογικού υλικού και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας με συζήτηση και παρεμβάσεις των προσκεκλημένων. Παράλληλα με το συνέδριο λειτούργησε στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου έκθεση poster με θέμα «Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη». Σε 35 πίνακες παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τις μελέτες των έργων, την έρευνα για τα υλικά, τις εφαρμογές αλλά και τα εντυπωσιακά φωτομωσαϊκά που έχουν παραχθεί την τελευταία εξαετία από την ΥΣΜΑ.

Στους συνέδρους διανεμήθηκε εκτός από το σύνηθες υλικό και ένας διπλός ψηφιακός δίσκος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο απολογισμός του έργου της ΥΣΜΑ κατά την περίοδο 2000-2010 (37 άρθρα 850 σελίδων) και οι μελέτες για τα τρέχοντα έργα (950 σελίδες). Όσοι από τους συνέδρους το επιθυμούν, θα απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο, το οποίο τους διανεμήθηκε. Στο ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται εναλλακτικές προτάσεις επέμβασης για το δυτικό αέτωμα pdf gif 18x16, για τους τοίχους του σηκού pdf gif 18x16 και για την οροφή του δυτικού πτερού pdf gif 18x16 του Παρθενώνα.

Τη διοργάνωση της διεθνούς συνάντησης στήριξαν  το Μουσείο Ακρόπολης, η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε φωτογραμμετρικές εφαρμογές ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΦΩΤΟΠΟ και GEOSYSTEMS HELLAS S.A. & METRICA S.A.

Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων των 13 ομιλητών της Συνάντησης (τεύχος περιλήψεων pdf gif 18x16), όπως και το υπόλοιπο υλικό (αφίσα pdf gif 18x16 της συνάντησης, η πρόσκληση pdf gif 18x16, το πρόγραμμα pdf gif 18x16) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ. Οι εργασίες του συνεδρίου θα δημοσιευθούν στα πρακτικά, η έκδοση των οποίων θα ακολουθήσει.