«Από το 1 ως το 10 μέσα στο Μουσείο Ακρόπολης»

Στο φυλλάδιο «Από το 1 ως το 10 μέσα στο Μουσείο Ακρόπολης» οι πιο μικροί φίλοι του Μουσείου (5 έως 8 ετών)με τη βοήθεια της θεάς Ίριδας μετρούν από το 1 έως το 10 κι ανακαλύπτουν κάποια από τα αριστουργήματα του Μουσείου που ανταποκρίνονται στον αριθμό τον οποίον κάθε φορά ψάχνουν.