Εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακρόπολη

Tο έντυπο περιγράφει όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τον Τομέα Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης για την Ακρόπολη. Δίνεται έμφαση στο εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία και οικογένειες, τις ψηφιακές εφαρμογές, τα επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς  και τα ειδικά συνέδρια που διοργανώνονται για τους εκπαιδευτικούς.