Φυλλάδια εξερεύνησης για την Ακρόπολη

Τα Φυλλάδια Εξερεύνησης για την Ακρόπολη στοχεύουν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν μια ανεξάρτητη σχολική επίσκεψη στην Ακρόπολη. Αφορούν τα τέσσερα μνημεία της Ακρόπολης (Προπύλαια, Ναός Αθηνάς Νίκης, Παρθενώνας, Ερέχθειο) και είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Μπορούν να αξιοποιηθούν ενισχυτικάσε όποιο από τα τρία στάδια (πριν– κατά τη διάρκεια – μετά την επίσκεψη) επιλέξει ο εκπαιδευτικός ότι μπορούν να φανούν χρησιμότερα στους μαθητές του.