Φυλλάδια εξερεύνησης για το Μουσείο Ακρόπολης

Τα Φυλλάδια Εξερεύνησης για το Μουσείο Ακρόπολης έχουν στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν μια ανεξάρτητη σχολική επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης  χωρίς τη συνοδεία αρχαιολόγου ή ξεναγού.