28η Eκατομβαιώνος. Μια μέρα με τη Zωφόρο του Παρθενώνα

Το έντυπο παρουσιάζει τον Παρθενώνα και τη γλυπτική του διακόσμηση με έμφαση στη Ζωφόρο όπου απεικονίζεται η πομπή των Παναθηναίων. Περιγράφονται αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν τη γιορτή των Παναθηναίων, όπως το πρόγραμμα, οι αγώνες και τα έπαθλά τους, η πομπή και  τα μέλη της καθώς και τα δώρα που προσφέρονταν στη θεά.

Μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση της μουσειοσκευής «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα» ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα».