«Ακρόπολη και Αναστήλωση»

Το διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ακρόπολη και Αναστήλωση» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τηνΑ’ ΕΠΚΑ στις 27 & 28 Μαρτίου 2014.Μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 18 σχολεία γνώρισαν με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού της Υπηρεσίας μας το μεγάλο σύγχρονο τεχνικό έργο που επιτελείται στα μνημεία του Βράχου μέσω της παρακολούθησης μιας σειράς εργαστηρίων στο χώρο της Ακρόπολης και εντός ορισμένων εργοταξίων.