«28η Εκατομβαιώνος. Μια Μέρα με τη Ζωφόρο του Παρθενώνα»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «28η Εκατομβαιώνος. Μια Μέρα με τη Ζωφόρο του Παρθενώνα» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑΠΟΛΙΣ (Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών) με τίτλο «Σχολικές επισκέψεις σε Μουσεία στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Ελληνικού, ηλικίας περίπου 15 ετών, με μέσο επίπεδο ελληνομάθειας, ενταγμένοι στην Α’ τάξη του Λυκείου που προέρχονταν από την Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Συρία, το Πακιστάν. Στόχος του προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για την Ακρόπολη και τα μνημεία της και να αναζητήσουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία της χώρας που ζουν με τη χώρα καταγωγής τους.