Ο ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία συντήρησης
www.ysma.gr

θα είμαστε σύντομα κοντά σας!

Συγνώμη για την όποια ταλαιπωρία, πραγματοποιούνται διαδικασίες συντήρησης του ιστότοπου αυτή τη στιγμή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Η διαδικασία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Παραγωγή Τρισδιάστατου Μοντέλου της Βόρειας Πτέρυγας των Προπυλαίων»ματαιώνεται και θα επαναπροκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η Απόφαση ματαίωσης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 6ΚΧΚ4653Π4-ΡΤ9