The Nike of Kallimachos
The Nike of Kallimachos

Το άγαλμα αυτό της Νίκης, της φτερωτής αγγελιοφόρου των θεών, συνδέεται με μια από τις πιο ένδοξες πολεμικές νίκες της αρχαίας Αθήνας, τη Μάχη του Μαραθώνα, και έναν από τους πρωταγωνιστές της, τον πολέμαρχο Καλλίμαχο.

Ο Καλλίμαχος το 490 π.Χ. συμμετείχε ως πολέμαρχος, δηλαδή αρχιστράτηγος, στο συμβούλιο των δέκα στρατηγών, που συγκλήθηκε για να αποφασίσει εάν οι Αθηναίοι θα αντιμετώπιζαν τους Πέρσες εισβολείς στον Μαραθώνα. Όταν οι στρατηγοί ισοψήφησαν, ο Καλλίμαχος  τάχθηκε υπέρ της μάχης. Ο ίδιος πολέμησε γενναία και έπεσε σε αυτή. Αργότερα τιμήθηκε από την πολιτεία με το άγαλμα αυτό της Νίκης, όπως μας πληροφορεί η επιγραφή στον κίονα όπου πατά η φτερωτή θεά.

Το άγαλμα παρέμεινε στη θέση του, στη βορειοδυτική γωνία του «Προπαρθενώνα», για δέκα σχεδόν χρόνια. Το κατέστρεψαν οι Πέρσες το 480 π.Χ., όταν εισέβαλαν στην Αθήνα, πυρπόλησαν την Ακρόπολη και λεηλάτησαν τα μνημεία της.

Το άγαλμα αποκαταστάθηκε από τα σπαράγματά του, για πρώτη φορά, στο Μουσείο Ακρόπολης το 2010, με βάση τα σχέδια του αρχιτέκτονα Μανόλη Κορρέ.