ΝΕΑ


Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης πραγματοποιούν διημερίδα στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2016 με θέμα: 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2015

 

Στόχος της διημερίδας είναι να παρουσιαστούν εξειδικευμένες μελέτες έρευνας στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της δομικής αποκατάστασης και της συντήρησης επιφανείας, αλλά και ειδικότερα προβλήματα τεχνολογίας και εφαρμογών που εξετάστηκαν κατά την εξέλιξη των αναστηλωτικών προγραμμάτων στα μνημεία της Ακρόπολης κατά την περίοδο 2010-2015.

Η διοργάνωση δεν θα έχει χαρακτήρα απολογισμού των ολοκληρωμένων έργων και δεν θα θέσει υπό συζήτηση προτάσεις αποκατάστασης μελλοντικών προγραμμάτων, θέματα που αποτελούν αντικείμενο των Διεθνών Συναντήσεων για την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης. Τα θέματα θα παρουσιαστούν από υπηρετούντες και υπηρετήσαντες υπαλλήλους της ΥΣΜΑ κατά την περίοδο 2010-2015.  

Παράλληλα με την Διημερίδα διοργανώνεται έκθεση φωτογραφίας, στην οποία θα παρουσιαστεί αρχειακό υλικό από το Έργο Αποκατάστασης των Προπυλαίων, με κεντρικό θεματικό άξονα τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στο αναστηλωτικό έργο που επιτελέστηκε στο μνημείο.


Κατά τον φετινό τριήμερο εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (23-25/9), ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ συμμετείχε στη σπονδυλωτή δράση «Διωγμοί: Παλιές και νέες ιστορίες γύρω από τη βία και την ανεκτικότητα» που σχεδιάστηκε από την Διεύθυνση Μουσείων και τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Κληρονομιάς.

 

Στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης θεματικής, ο Τομέας οργάνωσε και διεξήγαγε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης με τίτλο: "Ακρόπολη και Κυλώνειο Άγος: Μια ιστορία παραβίασης ασύλου". Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/9/2016 και το παρακολούθησαν 50 μαθητές της Α' τάξης από το Λύκειο Βουλιαγμένης.

 

Σημείο εστίασης για τους μαθητές στάθηκε η αποτυχημένη προσπάθεια του Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία το 632 π.Χ και κυρίως το «άγος» που δημιουργήθηκε όταν οι οπαδοί του δολοφονήθηκαν ενώ ήταν ικέτες και είχαν αναζητήσει άσυλο στον ναό της Αθηνάς Πολιάδας επάνω στην Ακρόπολη. Συζητήθηκε εκτενώς τόσο το ίδιο το γεγονός όσο και ο αντίκτυπός του στα μελλοντικά χρόνια.


Για τον Χαράλαμπο Μπούρα

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποχαιρετά σήμερα τον Χαράλαμπο Μπούρα, εξέχοντα επιστήμονα και μοναδικού ήθους και ακεραιότητας προσωπικότητα, ο οποίος κυριολεκτικά αφιέρωσε τη ζωή του στην έρευνα, μελέτη, διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη της μνημειακής κληρονομιάς του τόπου μας.

Η σχέση του Χαράλαμπου Μπούρα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία άρχισε πολύ ενωρίς, ήδη από το 1957, όταν σε ηλικία 24 ετών αυτός αρχίζει να εργάζεται στη  Διεύθυνση Αναστηλώσεως Αρχαίων και Ιστορικών Μνημείων. Ο νεαρός αρχιτέκτων αμέσως διακρίνεται για την ιστορική και θεωρητική ευρυμάθειά του, που συνδυάζεται με βαθιά τεχνική γνώση και αντίληψη, την οξύνοια και ευθυκρισία, τη μεθοδικότητα και εργατικότητα, την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος που τον διακατέχει.

Εκείνο πάντως που τον κάνει πραγματικά να ξεχωρίζει είναι οι ήδη αποκρυσταλλωμένες θέσεις του υπέρ της εισαγωγής ορθολογικών, επιστημονικών και ποιοτικών, κριτηρίων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας της αποκατάστασης των μνημείων. Σε κάθε ευκαιρία ο Μπούρας υπογραμμίζει την ανάγκη σύνταξης μελέτης σκοπιμότητας πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για επέμβαση σε μνημείο, την ανάγκη σύνταξης εμπεριστατωμένης προμελέτης αποκατάστασης, την ανάγκη τεκμηρίωσης της επέμβασης σε όλες τις φάσεις της, την ανάγκη διενέργειας των επεμβάσεων κατά τρόπο διεπιστημονικό και αντιστρεπτό.

Οι θέσεις αυτές βρίσκουν μια πρώτη εφαρμογή το 1961/62 κατά την αναστήλωση της Στοάς της Βραυρώνος. Πρόκειται για μια επέμβαση-σταθμό στην ιστορία των αποκαταστάσεων των μνημείων στη χώρα μας, καρπός στενής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του Χαράλαμπου Μπούρα, του ανασκαφέα του αρχαιολογικού χώρου Ιωάννη Παπαδημητρίου και του γλύπτη-μουσειακού καλλιτέχνη Στέλιου Τριάντη.

Τις σχέσεις του με την Αρχαιολογική Υπηρεσία ο Χαράλαμπος Μπούρας συνεχίζει αμείωτα και μετά τη μετακίνησή του στον Ακαδημαϊκό χώρο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης ο Χαράλαμπος Μπούρας μετέχει, ως τακτικό μέλος, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου. Η συμβολή του είναι πραγματικά πολύτιμη, καθώς υποστηρίζει το έργο του Συμβουλίου με το τεράστιο γνωσιολογικό του απόθεμα, ενώ εμπλουτίζει τις λήψεις των αποφάσεων με το πλαίσιο αξιών και αρχών, το οποίο σταθερά εκπροσωπεί.

Ο Χαράλαμπος Μπούρας πάντως θα συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τα αναστηλωτικά έργα που αρχίζουν το 1975 στην Ακρόπολη. Ιδρυτικό μέλος της διεπιστημονικής Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και υπεύθυνος για το αρχιτεκτονικό/αναστηλωτικό μέρος των έργων, ο Χαράλαμπος Μπούρας θα συντελέσει καθοριστικά στη διαμόρφωση και εμπέδωση των διαδικασιών και των αρχών, που αποτελούν πλέον τα διεθνώς αναγνωρισμένα διακριτικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεμβάσεων στην Ακρόπολη: τη σύσταση διεπιστημονικού τεχνικού γραφείου, που στελεχώνεται από νέους επιστήμονες, για την εκτέλεση των έργων υπό την επίβλεψη της Επιτροπής, τη σύνταξη γενικών, διεπιστημονικών, μελετών αποκαταστάσεως των μνημείων πριν την έναρξη των έργων σε αυτά, τη θέσπιση πολλαπλών, διαδοχικών διαδικασιών ελέγχου της λήψης των αποφάσεων, για την εξασφάλιση της πλέον αδιάβλητης, κατά το δυνατόν, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, τον θεσμό των Διεθνών Συναντήσεων για την Αποκατάσταση των Μνημείων, τον καθορισμό των θεωρητικών αρχών που διέπουν τις επεμβάσεις. Ειδικά ως προς το τελευταίο αυτό ζήτημα, ο Χαράλαμπος Μπούρας εμπλουτίζει το καθιερωμένο πλαίσιο των αρχών του Χάρτη της Βενετίας με συμπληρωματικές αρχές, που απορρέουν από τον ειδικό δομικό τύπο των ελληνικών μνημείων της κλασικής αρχαιότητας.

Η επιτυχής παραγωγική λειτουργία της Επιτροπής Ακροπόλεως συνέβαλε στην εμπέδωση και διάδοση του θεσμού των διεπιστημονικών επιτροπών αποκαταστάσεως μνημείων σε ένα μεγάλο αριθμό έργων σε πολυάριθμα μνημεία σε όλη την επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό ο Χαράλαμπος Μπούρας, σε κάθε περίπτωση, είτε μετέχοντας σε πολλές από αυτές τις επιτροπές, είτε όχι, αποτελούσε ένα σταθερό πρόσωπο αναφοράς, μια αστείρευτα γενναιόδωρη πηγή παροχής συμβουλών και παρατηρήσεων, πάντα στην κατεύθυνση της διαφάνειας, της ποιότητας και του ορθολογικού, ιεραρχημένου προγραμματισμού.

Ο Χαράλαμπος Μπούρας υπήρξε Δημόσιος Λειτουργός, με την κυριολεκτική σημασία του όρου. Έθεσε εαυτόν –με υποδειγματική ανιδιοτέλεια- στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος, πιστεύοντας ακράδαντα ότι τα μνημεία αποτελούν πρωτίστως κοινωνικά αγαθά και ότι η διάσωση, η ορθή αποκατάσταση και η ανάδειξή τους επιτάσσονται για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Ευτύχησε να αφήσει άξιους μαθητές, που, πιστεύω, ότι θα συνεχίσουν επάξια το έργο του, διατηρώντας άσβεστες  τις αξίες που τους μετέδωσε.

Ο Χαράλαμπος Μπούρας θα λείψει σε όλους μας, ως επιστήμων, ως δάσκαλος, ως φίλος. Θα τον θυμόμαστε πάντα με βαθύ σεβασμό, μεγάλη εκτίμηση και πολλή αγάπη. Ας είναι φιλόξενη η αγκαλιά της γης που θα τον υποδεχθεί.   

 

Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας Πολιτισμού

 29.7.2016

 

Ήρως  Κτίστης

 

Ο Χαράλαμπος Μπούρας δεν είναι πλέον μαζί μας, το έργο του όμως είναι γύρω μας … ακόμη και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος του. Γύρω μας υπάρχουν οι γνώσεις της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και οι ιδέες που καλλιέργησε και έθεσε στη διάθεση όλων τόσο απλόχερα και αποτελεσματικά. Όμως ενώ αυτό το πεδίον υπήρχε και πριν από τον Μπούρα χάρις στις προσπάθειες των προγενεστέρων του, η Προστασία και Συντήρηση των μνημείων είναι τομείς οι οποίοι στην χώρα μας ποτέ δεν είχαν αναπτυχθεί σε εθνική κλίμακα, επειδή οι αξιοθαύμαστοι πρωταγωνιστές του είδους, έως την εποχή του Ορλάνδου και του Τραυλού, αποτελούσαν μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις. Η μετεξέλιξη του πεδίου δράσης αυτών των πρωτοπόρων σε αποκρυσταλλωμένη επιστημονική – επαγγελματική ειδικότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, με ήδη ικανοποιητική θεσμική κατοχύρωση και συλλογική καταξίωση, είναι και αυτή ένα από τα επιτεύγματα του Χαράλαμπου Μπούρα. Οι παλαιότεροι από εμάς ήδη γνωρίζουν αυτή την ιστορία. Η πρώτη αρχή της στη σκέψη του δασκάλου μας μάλλον μας διαφεύγει, όμως τον Μάρτιο 1967, μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων διδασκαλίας στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο Μπούρας είχε έτοιμες τις περίφημες «Τρεις Προτάσεις» που νεότατος ακόμη, αλλά ήδη με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, πρόλαβε να υποστηρίξει κατά τη διάρκεια του 1ου Αρχαιολογικού Συνεδρίου και ακολούθως να δημοσιεύσει στα Τεχνικά Χρονικά. Οι προτάσεις αφορούσαν στην υψηλής αξιοπιστίας τεκμηρίωση και διάγνωση της κατάστασης των μνημείων, την δημιουργία και αποτελεσματική τήρηση κατάλληλων αρχείων και τέλος τις μεταπτυχιακές σπουδές των αρχιτεκτόνων για μια υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου εξειδίκευση. Ταυτοχρόνως, επειδή το περιβάλλον του δεν ήταν ακόμη συλλογικά ώριμο, φρόντισε για την εφαρμογή της ιδέας, έστω και σε ατομικό επίπεδο. Με το ήδη μεγάλο κύρος του και μετά από πάμπολλες ώρες κι ημέρες σύνταξης κειμένων, επιστολών και υπομνημάτων, κατάφερνε επί δεκαετίες να εξασφαλίζει υποτροφίες για εξειδίκευση στο εξωτερικό των καλύτερα προετοιμασμένων, νέων αρχιτεκτόνων, που παρά την τότε τεράστια άνθιση της ανοικοδόμησης και την δεδομένη προοπτική επαγγελματικής επιτυχίας σε αυτήν, προτιμούσαν ήδη την όχι τόσο προσοδοφόρο περιπέτεια της εργασίας στα μνημεία. Χρόνο με τον χρόνο ο αριθμός μεγάλωνε και ήδη πλησίαζε την εκατοντάδα, όταν επί τέλους έγινε δυνατή η δημιουργία σχετικών προγραμμάτων και στην Ελλάδα. Κατά το ίδιο μακρό χρονικό διάστημα ο Καθηγητής ετοίμαζε το έδαφος και σε προπτυχιακό επίπεδο με κατ’ επιλογήν μαθήματα εφάμιλλα με ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν τα καλύτερα τεχνικά πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ταυτοχρόνως ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στα μεγαλύτερα αναστηλωτικά έργα της χώρας, (πάντοτε χωρίς χρηματική αμοιβή) και η διδασκαλία του ήταν ως εκ τούτου πραγματικά ρεαλιστική, υποστηριζόμενη από την τεράστια πρακτική και οικοδομική γνώση του, που ταυτοχρόνως συνδυαζόταν με τέλεια γνώση των νομικών και άλλων διαδικασιών.

 

Με όλα αυτά ο Χαράλαμπος Μπούρας είχε άμεση επίδραση σε εκατοντάδες νέους αρχιτέκτονες, οι οποίοι σύντομα διέπρεψαν σε ένα επάγγελμα, του οποίο οι ίδιοι τον αναγνωρίζουν ως κύριο παράγοντα της αυστηρής επιστημονικής και βάσει αρχών ανάπτυξής του στην Ελλάδα. Με άλλες λέξεις ο Χαράλαμπος Μπούρας υπήρξε ο   Ήρως  Κτίστης  αυτής την δραστηριότητας που μας ενώνει και μας κάνει τόσο χρήσιμους στον κόσμο μας. Ήρως Κτίστης κατά την αρχαία σημασία του ιδρυτή μιας πόλεως ή γενικότερα ενός συλλογικού θεσμού. Σε αυτό το νέο πεδίο, που ήδη είναι πολύ παλιό και όπου οι παλαιότεροι έχουν πάρει ήδη σύνταξη, αφού όμως πρόλαβαν να μεταδώσουν πολλά στην επόμενη γενιά, ο Χ. Μπούρας μας ενέπνευσε και το ήθος: συναγωνιστές, όχι ανταγωνιστές !

 

Αλλά ενώ ο χρόνος συνεχώς ρέει και οι καταστάσεις μεταβάλλονται, και καθώς οι δυνάμεις μας δοκιμάζονται, και ενώ ο ίδιος έφυγε, αν και είχε ακόμη τόσο πολλά να προσφέρει και να ευχαριστηθεί, τα πάμπολλα συγγράμματά του διατηρούν στο ακέραιο την αξία τους,  ενώ οι συμβουλές του, οι σκέψεις του και οι τρόποι του φαίνεται ότι έχουν ακόμη τόση δύναμη, ώστε να συνοδεύουν ευχάριστα και ευεργετικά την παραπέρα πορεία μας.

 

Μ. Κορρές

29/7/2016

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΟΥΡΑ

 

Η μεγάλη αγωνία του καθηγητού μας Χαράλαμπου Μπούρα ήταν για την πρόοδο των έργων στα μνημεία της Ακρόπολης.  Η συναίσθηση της ευθύνης έναντι του σοβαρού έργου που είχε αναλάβει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως τον ωθούσε έως του σημείου να χρεώνεται  προσωπικά τις καθυστερήσεις, να επαναφέρει επίμονα στη συζήτηση τα εκκρεμή θέματα έως ότου επιλυθούν και να δίνει καθημερινά αγώνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυπταν. Από την άλλη, απέφευγε να μιλά για την επιτυχίες, θεωρώντας τις αυτονόητες και δεδομένες. Έως το τέλος τον απασχολούσαν θέματα όπως η πάτινα για την επιφάνεια των μαρμάρινων συμπληρωμάτων, η μεταφορά του γερανού στο εσωτερικό του Παρθενώνα, η απομάκρυνση των ικριωμάτων από την ΝΔ γωνία, η χρηματοδότηση του νέου ΕΣΠΑ, η απόδοση του μνημείου στο κοινό, για να αναφέρω μόνο μερικά από αυτά. Επέμενε ιδιαιτέρως σε θέματα προετοιμασίας, κυρίως στην εκπόνηση των μελετών, ενώ η αποστολή των σχετικών αποφάσεων της ΕΣΜΑ προς το ΚΑΣ ήταν, θα τολμούσα να πω, ακαριαία. Ενδεικτικό της ακούραστης συμβολής του είναι ότι τρεις μελέτες κατατέθηκαν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το τελευταίο διάστημα με δική του γραπτή εισήγηση.

Ήταν πάντα στην ώρα του. Δεν καθυστέρησε και δεν έλειψε ποτέ από καμία συνεδρίαση της ΕΣΜΑ, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον ρόλο που είχε αναλάβει, αλλά κυρίως σεβόμενος τη συλλογική προσπάθεια. Τον ίδιο σεβασμό εξέφραζε και στο εργοτάξιο: στις συχνές του επισκέψεις σκαρφάλωνε στις σκαλωσιές, προσέγγιζε το προσωπικό, συντόνιζε, σχολίαζε, καθοδηγούσε με διακριτικότητα και ευγένεια και αποτύπωνε τις εργασίες με τη θρυλική Rolleiflex φωτογραφική μηχανή του.  

Ήταν ο Καθηγητής μας, όχι μόνο στο Πολυτεχνείο, στο μάθημα της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, αλλά και στην καθημερινή μας πρακτική, παραδίδοντας κάθε στιγμή μαθήματα για τον τρόπο που οφείλουμε να προστατεύουμε τα μνημεία αλλά, το πιο σημαντικό, για το πώς πρέπει να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον.

Ο κόσμος της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σήμερα πενθεί. Έχασε τον εμπνευστή και δάσκαλο, που όπως οφείλει να είναι κάθε δάσκαλος ήταν αυστηρός και απαιτητικός μεν, δίκαιος δε, και πάντα πρόθυμος να συμβουλέψει τους μαθητές του χωρίς να παραλείπει να επαινεί το σωστό αποτέλεσμα, μία καλή μελέτη, μία επιτυχημένη προσαρμογή συμπληρώματος, μία εύστροφη λύση στο εργοτάξιο.

Θα αφήσω τον επίλογο στον ίδιο, που με τόση διορατικότητα και ευστοχία σχεδίαζε το μέλλον. Το κείμενο του για τα 40 χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Ακροπόλεως, που θα δημοσιευτεί στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο της Υπηρεσίας, τελειώνει με την εξής φράση:  «Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι εργασίες, οι οποίες υπολείπονται να γίνουν στον Παρθενώνα θα ολοκληρωθούν κατά τα προσεχή έτη χωρίς αποκλίσεις από τις αρχές και τους τρόπους εργασίας, που τηρούνται επί σαράντα έτη». Αυτή είναι η παρακαταθήκη που μας άφησε ο δάσκαλός μας, Χαράλαμπος Μπούρας και η υλοποίησή της πρέπει να αποτελέσει τον μοναδικό, και απαρέγκλιτο στόχο μας.

 

Βασιλική Ελευθερίου

29.7.2016

 


Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Καθηγητή Χαράλαμπου Μπούρα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης. Ο Χαράλαμπος Μπούρας υπήρξε ο ιθύνων νους πίσω από τα έργα αναστήλωσης, ο μεγάλος οραματιστής που εμπνεύστηκε, συντόνισε και κατηύθυνε  τα έργα από τη θέση του στην Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως– της οποίας διατέλεσε ανελλιπώς  Πρόεδρος από το 1985 έως σήμερα. Ακάματος μελετητής της αρχαιότητας, εισηγητής νεωτεριστικών ιδεών για την προστασία των μνημείων, με απαράμιλλο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά πάντοτε σεμνός και ευγενής, έθεσε τα θεμέλια και επηρέασε όσο κανείς άλλος τον χαρακτήρα του αναστηλωτικού προγράμματος στην Ακρόπολη. Οι συνεργάτες και οι μαθητές του (μεγαλύτεροι και νεώτεροι, καθώς υπήρξε δάσκαλος για παραπάνω από μία γενιές αναστηλωτών), θα τον θυμόμαστε πάντοτε για την ακούραστη και πεισματική του παρουσία στο εργοτάξιο και τις συνεδριάσεις της ΕΣΜΑ, για τις οξυδερκείς παρατηρήσεις και τις συμβουλές του, για την απαιτητικότητά και την επιμονή του σε ζητήματα αναστηλωτικών αρχών, αλλά και για το μειλίχιο χαμόγελό του, που όλοι γνωρίζαμε ότι στο πλαίσιο του δικού του λιτού και αυστηρού κώδικα επικοινωνίας αντιστοιχούσε στον μεγαλύτερο έπαινο.

 

Με συγκίνηση και οδύνη η κοινότητα της Ακρόπολης αποχαιρετά τον Χαράλαμπο Μπούρα σήμερα Παρασκευή 29.7.2016 στις 14.00, στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών. 


Tην Πέμπτη 14/4/2016 και την Παρασκευή 15/4/2016 300 μαθητές της Α΄Λυκείου από 14 σχολεία της Αττικής είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Ακρόπολη & Αναστήλωση" που διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με τα αναστηλωτικά έργα που συντελούνται στην Ακρόπολη μέσα από την παρακολούθηση μίας σειράς βιωματικών εργαστηρίων στον αρχαιολογικό χώρο. 


 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση «Παρουσίασης του Ψηφιακού Αποθετηρίου της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και των εκδόσεων της ΥΣΜΑ του 2015» που πραγματοποίησε  την  Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 στις 5.00μ.μ.  στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ),η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό της Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Γενικής Γραμματέως του  ΥΠΠΟΑ η οποία τόνισε τη σημασία που έχει για τον τομέα του πολιτισμού η θεμελίωση καινοτόμων εργαλείων και του Χαράλαμπου Μπούρα, ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ και  Προέδρου της ΕΣΜΑ, ο οποίος  μίλησε για τη συμβολή της ΕΣΜΑ στην καθιέρωση της τεκμηρίωσης και της διαφάνειας των ενεργειών στην αναστήλωση των αρχαίων μνημείων.

 

Στη συνέχεια η Β. Ελευθερίου, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ μίλησε  για το αρχείο των αναστηλωτικών  έργων της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ στα μνημεία της Ακρόπολης και τη διάθεση περιεχομένου του μέσα από ψηφιακές εφαρμογές.  Διατύπωσε  τους στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΣΜΑ με το  ΕΚΤ, και τις απαραίτητες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν  για τη διαμόρφωση των απαραίτητων δομών για τη διάχυση και την ανάδειξη του πολύτιμου πολιτιστικού περιεχομένου της υπηρεσίας.

 

Η  Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ, αναφέρθηκε  στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως υποδομή γνώσης για τον ελληνικό ψηφιακό πολιτισμό καθώς και στις  προηγούμενες δράσεις που δημιουργήθηκαν με την στενή συνεργασία του ΕΚΤ με την ΥΣΜΑ στα 16 χρόνια συνεργασίας των δύο φορέων. Στη συνέχεια παρουσίασε τις νέες εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας: το Ψηφιακό Αποθετήριο του αρχειακού υλικού από τα αναστηλωτικά έργα της Αθηναϊκής Ακρόπολης της ΥΣΜΑ καθώς και τον εμπλουτισμένο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ, ο οποίος  θα διατίθεται πλέον ανοικτά στο διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας του ΕΚΤ openABEKT.  

 

Τέλος η Φανή Μαλλούχου-Tufano, καθηγήτρια του  Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσίασε τις εκδόσεις που πραγματοποίησαν η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ  με πιστώσεις του ΕΣΠΑ το 2015.  Τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των  μνημείων Ακροπόλεως (Αθήνα, Οκτώβριος 2013), τις μελέτες αποκατάστασης του Παρθενώνα (τόμοι 8 και 9) και των Προπυλαίων (τόμος 3)  καθώς και  τα εκπαιδευτικού περιεχομένου έντυπα «Εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακρόπολη», «Χάρτης Εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά» και «10 ερωτήσεις για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης». Η  εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την διανομή  στο κοινό των ανωτέρω εκδόσεων καθώς και του τελευταίου διπλού τεύχους του περιοδικού της ΥΣΜΑ «Ενημερωτικές Ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης»  2014-2015.

 

Το Αποθετήριο της ΥΣΜΑ διατίθεται ήδη δημόσια στη Διεύθυνση http://repository-ysma.ekt.gr Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης θα διατίθεται το αμέσως προσεχές διάστημα στην Διεύθυνση http://ysma.openabekt.gr.

 

Οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

pdf gif 18x16 B. Ελευθερίου (ομιλία / παρουσίαση)

pdf gif 18x16 X. Μπούρας (ομιλία)

pdf gif 18x16 Φ. Μαλλούχου-Tufano (ομιλία)

pdf gif 18x16 Ε. Σαχίνη (παρουσίαση)Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σας προσκαλούν στην "Παρουσίαση του Ψηφιακού Αποθετηρίου της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και των εκδόσεων της ΥΣΜΑ του 2015" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

 

Θα μιλήσουν η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη ο ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Χαράλαμπος Μπούρας, πρόεδρος της ΕΣΜΑ, η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ Βασιλική Ελευθερίου, η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Εύη Σαχίνη και η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης Φανή Μαλλούχου-Tufano.

 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν το Ψηφιακό Αποθετήριο της ΥΣΜΑ και ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης της, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΣΜΑ με το ΕΚΤ. Το  Αποθετήριο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης δημιουργήθηκε με στόχο την ψηφιακή οργάνωση και συστηματική διάθεση του αρχειακού υλικού από τα αναστηλωτικά έργα της Αθηναϊκής Ακρόπολης στο διαδίκτυο. Σε πρώτη φάση διατίθεται στο κοινό υλικό τεκμηρίωσης (κείμενα μελετών, σχέδια, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό) των επεμβάσεων αποκατάστασης του Ερεχθείου της περιόδου 1979-1987, το οποίο θα εμπλουτίζεται συστηματικά με νέο υλικό παράλληλα με την ολοκλήρωση και την απόδοση των αναστηλωτικών έργων και στα άλλα μνημεία της Ακρόπολης. O ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ αναπτύχθηκε στο περιβάλλον openABEKT και για πρώτη φορά διατίθεται στο κοινό.

 

Το Αποθετήριο και ο ηλεκτρονικός κατάλογος έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου", η οποία υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι εκδόσεις που πραγματοποίησαν η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και η Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως,  με πιστώσεις του  "Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς" (ΕΣΠΑ) το 2015, με τις οποίες συνεχίζεται η  παράδοση ης συστηματικής έκδοσης του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται στα μνημεία της Ακρόπολης στο πλαίσιο  των αναστηλωτικών έργων, την οποία  ξεκίνησε η ΕΣΜΑ το 1976. Πρόκειται για τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 6ης  Διεθνούς  Συνάντησης για την Αποκατάσταση  των Μνημείων Ακροπόλεως- Αθήνα 2013, τις μελέτες αποκατάστασης του Παρθενώνα (τόμοι 8 και 9) και των Προπυλαίων (τόμος 3), και τα εκπαιδευτικού περιεχομένου έντυπα "Eκπαιδευτικές δράσεις για την Aκρόπολη", "Χάρτης Εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά" και "10 ερωτήσεις για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης".


Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς θεσπίστηκαν το 1991 ως ένα πρόγραμμα που επιδιώκει την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο σε όλη την Ευρώπη με τίτλο «Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά» προσανατολίζονται θεματικά ανά χρόνο. Για το 2015-2016 επιλέχτηκε από την Ελλάδα το θέμα «Βία και Ανεκτικότητα».


Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ οργάνωσε και διεξήγαγε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, με τίτλο «Συγκρούσεις και συναντήσεις πολιτισμών στα μνημεία της Ακρόπολης». Το πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25/9/2015, παρακολούθησαν μαθητές της Γ' τάξης από το 1ο Γυμνάσιο Σπάτων.


Στόχος του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τις περιπέτειες που υπέστησαν τα μνημεία στο πέρασμα του χρόνου, ανιχνεύοντας στοιχεία βίας αλλά και ανεκτικότητας με βάση τις συνθήκες της κάθε εποχής. Οι μαθητές μέσα από συζήτηση, αντιλήφθηκαν ότι η Ακρόπολη ως εθνικό αλλά και παγκόσμιο σύμβολο υπήρξε χώρος συνάντησης αλλά και σύγκρουσης πολιτισμών, θρησκειών, αντιλήψεων και κατανόησαν την ανάγκη της προώθησης νέων αξιών, όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας και η δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης της ατομικής ή συλλογικής ταυτότητας.


 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα έργο αποκατάστασης τμήματος του νότιου τείχους της Ακρόπολης, στην περιοχή 6ης- 7ης αντηρίδας, άνωθεν του Διονυσιακού θεάτρου. Το έργο περιελάμβανε εργασίες αρχαιολογικού καθαρισμού, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε η κατάσταση διατήρησης στο άνω τμήμα του τείχους και σε πλήρες πλάτος 6μ., διάστρωση ασφαλτικού υλικού και διαμόρφωση ρύσεων για την απορροή των ομβρίων σε παρακείμενο φρεάτιο, αντικατάσταση σαθρού δομικού υλικού και συμπληρώσεις κενών με λίθο Πιτσών Κορινθίας, εξυγίανση κονιαμάτων δόμησης.

  

Κατά την διάρκεια του έργου διερευνήθηκε η δομή του τείχους και η κατάσταση διατήρησής του με ενδοσκόπιο, με θερμοκάμερα υπερύθρου κ.α. Η χρήση αρχαίου διάσπαρτου υλικού για την επισκευή των τειχών είναι γνωστή και εξετάζεται πάντα με ενδιαφέρον. Καταγράφηκαν περί τα 20 σπόλια, το σημαντικότερο εκ των οποίων ήταν τμήμα ρωμαϊκής επιγραφής, το οποίο αποτοιχίστηκε. Το έργο θεωρείται πιλοτικό και τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, τόσο στο ίδιο το μνημείο όσο και στην διαδικασία της υλοποίησης των εργασιών, έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους στις επεμβάσεις που θα ακολουθήσουν.

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο στερέωσης σχιστολιθικών πρανών στη ΝΔ κλιτύ της Ακρόπολης. Μεταξύ των εργασιών προβλέπονται καθαρισμός από βλάστηση και σαθρές μάζες, τοποθέτηση αγκυρίων, συμπληρώσεις του βράχου με τοιχοποιία σε περιοχές αρνητικής κλίσης, τοποθέτηση πλέγματος κ.α. Έως την ολοκλήρωση του έργου, στο τέλος του τρέχοντος έτους, η διέλευση των επισκεπτών από τον χώρο του Διονυσιακού θεάτρου προς την Ακρόπολη διευθετήθηκε μέσω κλίμακας που κατασκευάστηκε σε παρακείμενη θέση στις παρυφές του Ηρωδείου.


Στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης (ΕΣΠΑ 2011-2013) πραγματοποιήθηκαν εργασίες ψηφιοποίησης αρχειακού κινηματογραφικού υλικού από το αρχείο της ΕΣΜΑ. Μεταξύ των τεκμηρίων που ψηφιοποιήθηκαν ήταν και η ταινία καταγραφής "Παρθενών 1991: Η αναστήλωση της Ανατολικής πλευράς". Πρόκειται για την τελική κόπια της ταινίας σε μορφή Betacam με αγγλική αφήγηση και υπότιτλους.

 

Η ταινία περιλαμβάνει την κινηματογραφική τεκμηρίωση των αναστηλωτικών επεμβάσεων στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1984 και 1991. Βασικοί συντελεστές των επεμβάσεων μεταξύ των οποίων, ο καθ. κ. Χ. Μπούρας, πρόεδρος της ΕΣΜΑ, οι κ. Μ. Κορρές, Ν. Τογανίδης και Π. Κουφόπουλος, αρχιτέκτονες μηχανικοί, ο Κ. Ζάμπας, πολιτικός μηχανικός, η κ. Ε. Τουλούπα, Αρχαιολόγος - τέως Δ/ντρια Εφορείας Ακροπόλεως, ο κ. Ι. Αρμπιλιάς, αρχιεργάτης-μαρμαροτεχνίτης, περιγράφουν τις εργασίες και καταθέτουν τις εντυπώσεις τους από την ενασχόλησή τους με το μνημείο.


Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Βερνίκου με επιστημονική επιμέλεια της Κορνηλίας Χατζηασλάνη.


Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ταινία στο κανάλι της ΥΣΜΑ στην πλατφόρμα Youtube.


 

Παραγωγή: Υπουργείο Πολιτισμού - Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, Copyright 1992


Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης δημιούργησε  3 νέα έντυπα για σχολικές ομάδες και οικογένειες. Πρόκειται για τα παρακάτω:

 

Εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακρόπολη pdf gif 18x16

Tο έντυπο περιγράφει τις δραστηριότητες του Tομέα για σχολικές ομάδες και οικογένειες. Περιγράφονται όλες οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στους μαθητές σε καθημερινή βάση, σε μεγάλη κλίμακα ως ειδικά αφιερώματα και σε συνδυασμό με περιοδικές εκθέσεις, επετείους ή ειδικές εκδηλώσεις. Παρουσιάζεται επίσης το εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται στα σχολεία και στις οικογένειες, οι ψηφιακές εφαρμογές, τα επιμορφωτικά σεμινάρια και τα ειδικά συνέδρια για εκπαιδευτικούς.

 

10 Ερωτήσεις για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης pdf gif 18x16 

Μέσα από 10 απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις που απασχολούν τους μαθητές αλλά και το ευρύτερο κοινό σχετικά με την κατασκευή των μνημείων αλλά και τα αναστηλωτικά έργα, τα παιδιά περιηγούνται στην Ακρόπολη και πληροφορούνται για το μεγάλο και σύγχρονο τεχνικό έργο που λαμβάνει χώρα στα μνημεία του Βράχου.

 

Χάρτης εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά pdf gif 18x16 

Ο χάρτης εξερεύνησης της Ακρόπολης αποτελεί μία έγχρωμη σχεδιαστική αναπαράσταση της Ακρόπολης, ειδικά επεξεργασμένη ώστε να είναι πιο προσιτή στα παιδιά από 9 έως 12 ετών. Για κάθε ένα από τα βασικά μνημεία υπάρχει μία σύντομη περιγραφή καθώς και λίγες πληροφορίες που δίνονται στα παιδιά από μία ειδικά σχεδιασμένη παιδική φιγούρα- μασκότ.

Τα παραπάνω εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων” διοργανώνουν την ημερίδα:

 

«ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»,

 

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου, 10:00-16:00, στο 1ο Αμφιθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ., οδός 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη.

 

Θα δοθούν διαλέξεις από επιστήμονες και μηχανικούς της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης στα ακόλουθα θέματα:

 

• Το έργο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
• Τα τρέχοντα αναστηλωτικά προγράμματα στον Παρθενώνα
• Το αναστηλωτικό έργο στα Προπύλαια και ειδικές επεμβάσεις στο Ναό της Αθηνάς Νίκης
• Επεμβάσεις Συντήρησης στα μνημεία της Ακρόπολης
• Επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης και ζητήματα συνδεσμολογίας λίθων στον Παρθενώνα

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης από τους ακόλουθους συνδέσμους.

 

Αφίσα

Πρόγραμμα ημερίδας


Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της σεισμικής συμπεριφοράς των μνημείων η ΥΣΜΑ εντάσσει στις εκπονούμενες μελέτες τις καινοτομίες που έχει να επιδείξει η επιστημονική έρευνα.

 

 

Το δομικό σύστημα ενός αρχαίου ναού είναι τελείως διαφορετικό από αυτό των σύγχρονων κατασκευών. Η σεισμική διέγερση εκδηλώνεται με την ολίσθηση ή/και την ταλάντωση των λίθων μεμονωμένα ή/και σε ομάδες. Για τη μελέτη στα πλαίσια ενός αναστηλωτικού έργου, ο προσδιορισμός της καταπόνησης είναι εφικτός με τη χρήση ειδικού λογισμικού (3DEC by Itasca).

 

 

Οι προγραμματιζόμενες αναστηλωτικές επεμβάσεις στον Παρθενώνα αποσκοπούν στη σύνδεση επιμερούς τμημάτων του μνημείου, τα οποία κατά τους τελευταιους αιώνες στέκονταν ελεύθερα, π.χ. η αποκατάσταση της σύνδεσης του οπισθονάου του Παρθενώνα με τη Δυτική κιονοστοιχία μέσω της τοποθέτησης των μεταξύ τους φατνωματικών πλακών. Κατά αντίστοιχο τρόπο οι εκτεταμένες προσθήκες αρχαίου υλικού, όπως για παράδειγμα στους μακρούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνα, επηρεάζουν τη στατικότητα του υπό αναστήλωση συνόλου. Ως αποτέλεσμα απαιτείται πολύ πιο σύνθετη μελέτη των αρχιτεκτονικών λύσεων η οποία πρέπει σαφώς να λαμβάνει υπόψη τα όρια ασφαλείας/αντοχής των σεισμικών αναλύσεων.

 

 

Με βάση αυτά τα δεδομένα εκπονήθηκε ερευνητικό έργο σε συνεργασία με το ΕΜΠ και συγκεκριμένα με το εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας σχετικά με τη διερεύνηση της ευστάθειας πιθανών αναστηλωτικών σεναρίων για την αποκατάσταση των μακρών τοίχων του σηκού του Παρθενώνα, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008. Στις εικόνες 1-3 παρατίθενται απεικονίσεις από τα προσομοιώματα που κατασκευάστηκαν σε ειδικό λογισμικό.

 

 

Οι αριθμητικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με κατάλληλο λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς των μνημειακών κατασκευών στις τρεις διαστάσεις, επιτρέποντας τον υπολογισμό της καταπόνησης στα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση προέκυψαν από προηγούμενες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες επιβεβαίωναν και την αξιοπιστία της μεθόδου και του συγκεκριμένου λογισμικού.

 

 

To 2011 στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης της Δυτικής όψης του Παρθενώνα, μελετήθηκε με ανάλογο τρόπο η επίδραση της αποσύνδεσης των δύο γωνιών στη σεισμική συμπεριφορά του μνημείου. Στις εικόνες 4-6 παρατίθενται απεικονίσεις από τα προσομοιώματα που κατασκευάστηκαν σε ειδικό λογισμικό.

 

 

Οι σεισμικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται χρησιμοποιούν επιλεγμένα σεισμολογικά δεδομένα, όπως προκύπτουν από τις σχετικές σεισμολογικές μελέτες, προκειμένου να είναι συμβατά με τις αναμένομενες σεισμικές εδαφικές κινήσεις στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών.

 

 

Η ΥΣΜΑ, συνεχίζει την έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα και προχωρεί σε περαιτέρω μελέτες προκειμένου να επισημάνει και να επιλύσει ζητήματα σεισμικής απόκρισης των μνημείων. Στις εικόνες 7-9 παρατίθενται εικόνες από τα σχετικά μοντέλα προσομοίωσης της σεισμικής απόκρισης του Δυτικού πτερού του Παρθενώνα χρησιμοποιώντας εναλλακτικά σενάρια για την επανατοποθέτηση των οροφών.


    Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι ανατοποθετήσεις των επιστυλίων στις δύο γωνίες της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Οι δοκοί αυτές, που συνδέουν τους γωνιακούς κίονες με τους γειτονικούς τους, καταβιβάστηκαν λόγω θραύσεων, συγκολλήθηκαν, συντηρήθηκαν στα εργοτάξια και επανήλθαν στη θέση τους. Προηγήθηκαν εργασίες δομικής αποκατάστασης και συντήρησης στα κιονόκρανα επί των οποίων εδράζονται τα επιστύλια.

 

    Η αποκατάσταση των συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών μελών είναι από τις πλέον δύσκολες εργασίες λόγω των διαστάσεών τους αλλά και της νευραλγικής θέσης τους στο μνημείο. Κάθε μετακιόνιο διάστημα γεφυρώνεται με τρεις δοκούς επιστυλίου βάρους περίπου 8 τόνων η καθεμιά. Ειδικά οι ακραίες εξωτερικές δοκοί, μια σε κάθε γωνία, ζυγίζει 9,5 τόνους. Για την μεταφορά τους απαιτήθηκαν ιδιαίτερες εργοταξιακές υποδομές, ενώ πριν την οριστική τους τοποθέτηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές δοκιμές, ώστε να επιτευχθεί το πλήρες σφράγισμα των μεταξύ τους αρμών.

 

    Με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών αποκαθίσταται το περίγραμμα του Παρθενώνα στη γνωστή του μορφή έχοντας εξασφαλίσει σημαντική άρση των  παραμορφώσεων.

 

    Οι εργασίες συνεχίζονται με την ανατοποθέτηση των τριγλύφων και των αντιγράφων των μετοπών, καθώς οι πρωτότυπες μετόπες έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο Ακρόπολης για λόγους προστασίας.

 

    Ανάλογες εργασίες ολοκληρώνονται και στα Προπύλαια. Στη νότια πτέρυγα του μνημείου πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε τέσσερα επιστύλια, στα οποία ο Α. Ορλάνδος τη δεκαετία του 1960 είχε πραγματοποιήσει αναστηλωτικές επεμβάσεις. Τέσσερις επιπλέον λίθοι επιστυλίου αποκαταστάθηκαν με συμπληρώσεις από νέο μάρμαρο. Οι οκτώ συνολικά λίθοι τοποθετήθηκαν στην οριστική τους θέση, αφού προηγήθηκαν εργασίες δομικής αποκατάστασης και συντήρησης στα υποκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη, τα κιονόκρανα και το επίκρανο του ελεύθερου πεσσού.  


Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων παρουσιάζει την ομαδική έκθεση εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών της ομάδας 25+ ΑΚΡΟ-πολίτες. Στην έκθεση συμμετέχουν με την καλλιτεχνική τους ιδιότητα 27 εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού με περισσότερα από 80 έργα.

 

Η πρώτη έκθεση «25 ΑΚΡΟ-πολίτες κατηφορίζουν», που φιλοξενήθηκε και πέρυσι στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, υπήρξε μια καλλιτεχνική συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον χάρη στην πολυμορφία της και τον εικαστικό της πλουραλισμό. Η επανάληψη του εγχειρήματος ύστερα από ένα χρόνο αποκτά νέα δυναμική και σημασία.

 

Το Μνημείο, η συνύπαρξη στην επαγγελματική τους καθημερινότητα και η εικαστική δημιουργικότητα δεν είναι πια οι μόνοι συνδετικοί κρίκοι της ομάδας. Η κοινή προσπάθεια, η εμπειρία και η πρακτική ενός χρόνου διαμόρφωσαν μια νέα συλλογική δυναμική.

 

Οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους αποτελούν αντικείμενο διαρκούς αναζήτησης. Οι ΑΚΡΟ-πολίτες είναι ενεργοί πολίτες, που μέσα από τη δική τους συλλογικότητα δημιουργούν έναν κοινό τόπο συνάντησης, εικαστικής έκφρασης, διάδρασης και διαλόγου με σκοπό να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς τόσο μεταξύ τους όσο και με το κοινό, ώστε να αποκτήσει πραγματική ουσία η προσπάθειά τους.

 

Τα Εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9/9 στις 20:00 στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134-136, Αθήνα

 

Στις 20:30 θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους «Η Αστερία του Ήλιου», του Αντώνη Χιώτη. Τα εγκαίνια θα πλαισιώσουν μουσικά η φλαουτίστα Κατερίνα Τσεντς, ο Remi και η μπάντα του, και ο Dj Ariel.

 

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 17:00-21:00

Σαββατοκύριακο 11:00-14:00 και 14:00-21:00

 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διοργανωθούν δύο μουσικές βραδιές:

 • Σάββατο 13/9, 21:00: The Psycorders unplugged, με μουσική garage rock
 • Σάββατο 20/9, 21:00: Dj Ariel + guests.

 

Επιμέλεια- σχεδιασμός

Νίκη Παπασπύρου, ιστορικός τέχνης

Σπύρος Νάσαινας, αρχιτέκτων

 

Γενικός συντονισμός

Φανή Μπούμπουλη, αρχαιολόγος

Παναγιώτα Πιτσιρή, γλύπτρια-συντηρήτρια

Κώστας Τσιριντουλάκης, μαρμαρογλύπτης

 

Φροντιστής

Παύλος Νιαούρης

 

Φωτογράφηση έργων

Μάρκος Τουφεκλής, Πέτρος Γεωργόπουλος

 

Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Αλβέρτης Μιχάλης, Αλεξόπουλος Φρατζέσκος, Αρμάος Ιωσήφ, Αρφάνης Θεόδωρος, Βασιλάκης Εμμανουήλ, Βελαλοπούλου Ευριδίκη, Βουζιούρης Δημήτρης, Βουτσινά Μαριάννα, Γαβριήλ Παναγιώτης, Γεωργόπουλος Πέτρος, Ελευθερίου Βασιλική, Ζαχαρόπουλος Λάζαρος, Ζερβού Ελένη, Κοντονικολάου Γεώργιος, Μιχαλάκος Λεωνίδας, Νιαούρης Παύλος, Ντάλλας Κώστας, Πανόπουλος Ευάγγελος, Παπαδόπουλος Νίκος, Πιτσιρή Παναγιώτα, Σκαρής Ευάγγελος, Σωτηρόπουλος Άγγελος, Τουφεκλής Μάρκος, Τσιριντουλάκης Κώστας, Τσιτσιμπάκος Βασίλης, Φρανσουά Ματιέ, Χιώτης Αντώνης

 

Χορηγός

Δημήτρης Α. Κολλάρος - Εργαλεία και μηχανήματα μαρμάρου.

Λ. Αλεξάνδρας & Σκυλίτση 2

Τηλ. 210 8215218/ Fax: 210 8223080Τα προγράμματα πραγματοποιήθηκαν από  τον Τομέα Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης κατά το διάστημα 1-10 Ιουλίου 2014 και είχαν τρία διαφορετικά θέματα:

 

α. «Παίζουμε αρχαία παιχνίδια;» το πρόγραμμα βασίστηκε στα παιχνίδια που έχουν βρεθεί στον οικισμό που αναπτύχθηκε στις πλαγιές της Ακρόπολης και στα παιχνίδια που έχουν βρεθεί χαραγμένα πάνω στα μνημεία της Ακρόπολης.

 

β. «Ναοί: τα σπίτια των θεών …» το πρόγραμμα βασίστηκε σε μακέτες και αναπαραστάσεις των μνημείων της Ακρόπολης αλλά και σ’ αρχιτεκτονικά τμήματα από τους ναούς που βρίσκονται μέσα στο Μουσείο.

 

γ. «Ελιά: το δώρο μιας θεάς ….» το πρόγραμμα βασίστηκε σε εκθέματα του Μουσείου σχετικά με τους μύθους γύρω από την ελιά και τη χρήση του λαδιού.

 

Συνολικά συμμετείχαν 190 παιδιά τα οποία επέδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Έγιναν εξερευνητές μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης, έπαιξαν με αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών και έφτιαξαν δικά τους παιχνίδια από πηλό. Επίσης ζωγράφισαν κίονες και έκαναν διάφορες χειροτεχνίες δημιουργώντας έναν δικό τους ναό. Τέλος ντύθηκαν θεοί και έφτιαξαν δώρα για μια νέα φανταστική πόλη στην οποία έδωσαν ένα όνομα, όπως έκανε η θεά Αθηνά.


 

Στο πλαίσιο του προγράμματος διδασκαλίας «Ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και το Τοπίο» του Πολυτεχνείου του Μπάρι διοργανώθηκε από τους καθηγητές G. Rocco και M. Livadiotti σεμινάριο σχετικά με την πρόσφατη αναστήλωση της Ακρόπολης των Αθηνών. Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν από τη Βασιλική Ελευθερίου, διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, και τον Κωνσταντίνο Καρανάσο, επιβλέποντα των εργασιών αποκατάστασης των Προπυλαίων, ύστερα από πρόσκληση. Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής έχοντας την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά πτυχές σχετικές με το θέμα της αναστήλωσης. Σε συνεργασία με τον καθηγητή Giacomo Μαρτίνες, οι μαθητές έλαβαν επίσης μέρος σε ένα εργαστήριο για την αποκατάσταση του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.

 

Τρίτη 3 Ιουνίου

Β. Ελευθερίου. Το αναστηλωτικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη των Αθηνών (αρχές, μεθοδολογία, φθορές, αιτίες, τεκμηρίωση, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων)

Β. Ελευθερίου. Τα προγράμματα αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης (ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη)


Τετάρτη 4 Ιουνίου

Κ. Καρανάσσος. Αποκατάσταση των Προπυλαίων: οι ολοκληρωμένες επεμβάσεις

Κ. Καρανάσσος. Αποκατάσταση των Προπυλαίων: οι επεμβάσεις σε εξέλιξη

Β. Ελευθερίου, Κ. Καρανάσσος σε συνεργασία με τον καθ. G. Martinez. Εργαστήριο - Αποκατάσταση των Προπυλαίων. Μέρος Ι.

 

Πέμπτη 5 Ιουνίου

Β. Ελευθερίου, Κ. Καρανάσσος σε συνεργασία με τον καθ. G. Martinez. Εργαστήριο - Αποκατάσταση των Προπυλαίων. Μέρος ΙΙ.

Κ. Καρανάσσος. Κριτήρια για τη δομική αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης των Αθηνών. Μεθοδολογικά προβλήματα σχεδιασμούκαι εκτέλεσης

Β. Ελευθερίου. Αποκατάσταση των αρχαίων μνημείων στην Ελλάδα. Γενικά και ειδικά θέματα. Η περίπτωση της Λίνδου.


 

Η Επιτροπή Συντήρησεως Μνημείων Ακροπόλεως και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σας προσκαλούν να εξερευνήσετε τα μνημεία της Ακρόπολης και να πληροφορηθείτε για τις αναστηλωτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτά χρησιμοποιώντας την ανανεωμένη ψηφιακή εφαρμογή της εικονικής περιήγησης, που επιτρέπει τη διερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου με διαδραστικό τρόπο. Πραγματοποιώντας μία εικονική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, θα βρεθείτε  ανάμεσα στο Ναό της Αθηνάς Νίκης και τα Προπύλαια, θα σταθείτε μέσα στον Παρθενώνα και το Ερέχθειο, θα απολαύσετε τη θέα της πόλης της Αθήνας και θα δείτε από πολύ κοντά τα τείχη που περιβάλλουν το βράχο.

 

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί πανοραμικές φωτογραφικές λήψεις υψηλής ανάλυσης, οι οποίες συνοδεύονται από πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα μνημεία και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος. Ο χρήστης μέσω του ορθοφωτοχάρτη του βράχου της Ακρόπολης μπορεί να προσανατολιστεί στο χώρο και να επιλέξει διάφορες θέσεις θέασης με βάση το κάθε μνημείο ή τα ενδιαφέροντά του, πραγματοποιώντας τη δική του διαδρομή στον αρχαιολογικό χώρο. Οι εικόνες προσφέρουν δυνατότητες αυξημένης εστίασης στις λεπτομέρειες των μνημείων καθιστώντας ορατές τη διάβρωση του μαρμάρου, τις ρωγμές, τις εργασίες συντήρησης. Παράλληλα επιτρέπουν τη λεπτομερή παρατήρηση περιοχών που δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό, π.χ. τα περιμετρικά τείχη ή το εσωτερικό του Παρθενώνα, ενώ περιλαμβάνονται και νυκτερινές λήψεις προκειμένου να δοθεί η εντύπωση των μνημείων σε ώρες εκτός λειτουργίας του χώρου. Τέλος, τα συνοδευτικά κείμενα περιλαμβάνουν πληροφορίες τόσο για την ιστορία και την αρχιτεκτονική των μνημείων, όσο και για τις συνεχιζόμενες αναστηλωτικές επεμβάσεις.

 

Η εφαρμογή αποτελεί αναβάθμιση προηγούμενου έργου με έμφαση στην επέκταση της λειτουργίας σε φορητές συσκευές και την αναμόρφωση του πληροφοριακού περιεχομένου. Η απόφαση για την υιοθέτηση  τεχνολογικών λύσεων αιχμής προκειμένου να είναι διαδικτυακά προσβάσιμος ο χώρος της Ακρόπολης αποσκοπεί τόσο στην παρουσίαση των αναστηλωτικών εργασιών που πραγματοποιούνται όσο και στην προώθηση της πρόσβασης σε αυτό το σημαντικότατο μνημείο της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Η οπτική απόδοση των μνημείων μέσω των συγκεκριμένων λύσεων που υιοθετούνται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για να γνωρίσει τα μνημεία κάθε ενδιαφερόμενος ή πιθανός επισκέπτης, αλλά και ως επιστημονικό ή εκπαιδευτικό εργαλείο σε διάφορους κλάδους.

 

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://acropolis-virtualtour.gr. Η ανάπτυξή της πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη του Γραφείου Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ και της εταιρείας CulturPlay, που εξειδικεύεται στην παροχή ψηφιακών μέσων και διαδραστικών εργαλείων για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε να καταφέρει να εμπλουτίσει την κατανόηση των μνημείων και των αναστηλωτικών έργων κάθε «εικονικού» επισκέπτη!.


Η έκθεση εργαζομένων στο Βράχο είναι ένα κάλεσμα συναδέλφων με διαφορετικές ειδικότητες (εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες, γλύπτες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, συντηρητές, φύλακες) να δημιουργήσουν ένα έργο εκτός εργασίας.

 

Η ομαδική έκθεση είναι μια κίνηση επικοινωνίας και εξωστρέφειας μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και προς τους θεατές της.

  

Τί σημαίνει ελεύθερος χρόνος; Η εργασία κάτω από θεσμικά πλαίσια και η εργασία ως καλλιτεχνική έκφραση. Η προσωπική δουλειά ανθρώπων, που καλούνται να δημιουργήσουν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κοινό σημείο αναφοράς. Ο Βράχος της Ακρόπολης αποτελεί τον κοινό τόπο, όχι μόνο κυριολεκτικά, αλλά και σε  επίπεδο προβληματισμού της έκθεσης. Ο Βράχος, όχι ως ιερός και αποστειρωμένος, αλλά  ως βιωμένος χώρος – ως τόπος εργασίας και καθημερινής συνύπαρξης, εκκινεί μια σειρά συμβολισμών και συνειρμών, τους οποίους οι εργαζόμενοι μετασχηματίζουν σε έργα και νέες μορφές και τα παρουσιάζουν από 16/5 έως 1/6 του 2014.


Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Μαΐου, 7 μμ, με τη φλαουτίστα Κατερίνα Τσεντς

 

Τόπος: Λουτρό των Αέρηδων, Κυρρήστου 8, Πλάκα

 

Διάρκεια Έκθεσης: 16 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014

 

Ώρες λειτουργίας: 9.00 – 15.00, καθημερινά εκτός Τρίτης.

 

Πληροφορίες: 210 - 32 44 340


Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Υπηρεσίας για την προβολή των αναστηλωτικών εργασιών ξεκίνησε η προσθήκη οπτικοακουστικού υλικού από τα έργα στην πλατφόρμα YouTube. Το επίσημο κανάλι της υπηρεσίας θα περιλαμβάνει ενδεικτικά αποσπάσματα από τις τρέχουσες εργασίες όσο και αρχειακό υλικό από τη κινηματογραφική συλλογή της Υπηρεσίας για να γνωρίσει το κοινό την πορεία των έργων, αλλά και τη μακρόχρονη ιστορία και τους πρωταγωνιστές τους. Τα αποσπάσματα θα εμφανίζονται οργανωμένα σε θεματικές ενότητες και θα συνοδεύονται από επεξηγηματικές πληροφορίες και σύντομα στατιστικά στοιχεία χρήσης.


Ελπίζουμε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να φέρει ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό σε επαφή με τα έργα. Γι’αυτό προσκαλούμε όλες και όλους, να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί μαθαίνοντας  λεπτομέρειες για το μεγαλύτερο αναστηλωτικό πρόγραμμα της χώρας μας. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο κανάλι προκειμένου να ενημερώνεστε για κάθε νέα ανάρτηση καθώς να μοιραστείτε την εμπειρία σας γνωστοποιώντας τη δουλειά που πραγματοποιείται εδώ και 25 χρόνια στα μνημεία.

    

 

youtube 32x32 Κανάλι YouΤube ΥΣΜΑ 


Μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πανεπιστημιακών Σεμιναρίων οργανώθηκαν διαλέξεις σε σημαντικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ σχετικά με το αναστηλωτικό πρόγραμμα  που βρίσκεται σε εξέλιξη στα μνημεία της Ακρόπολης και την τεχνική καθαρισμού της επιφάνειας των μαρμάρων με λέιζερ.

 

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από την Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, κα Βασιλικής Ελευθερίου, και τον Δρ. Δημήτριο Άγγλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Συνεργάτη του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής  και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

 

Η εκπαιδευτικού χαρακτήρα περιοδεία έλαβε χώρα από 24 Μαρτίου έως 4 Απριλίου στους παρακάτω χώρους :

 

Στις 24 Μαρτίου στο Graduate School of Architecture, Planning and Preservation  του πανεπιστημίου Columbia, με υπεύθυνη την Trisha Logan, Assistant Director of Urban Planning and Historic Preservation.


Στις 25 Μαρτίου στο πανεπιστήμιο του Yale, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών, με υπεύθυνο τον Dr Γιώργο Συρίμη, Associate Program Chair.


Στις 26 Μαρτίου στο  τμήμα History of Art and Architecture του πανεπιστημίου Penn, με υπεύθυνο τον Dr Frank G. Matero, Professor of Architecture, Historic Preservation.


Την 1 Απριλίου στο Department of History of Art & Architecture του πανεπιστημίου της Βοστώνης με υπεύθυνο τον Dr Fred S. Kleiner, Professor of History of Art & Architecture, Professor of Archaeology, Chair of the Department of History of Art & Architecture. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Archaeological institute of America.


Στις 2  Απριλίου στο Art Conservation Department του πανεπιστημίου του  Delaware. Η παρουσίαση έγινε στο Μουσείο του Winterthur με υπεύθυνη την Dr. Joyce Hill Stoner.


Τέλος, στις 4  Απριλίου στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Stony Brook University και σε συνεργασία με Department of Engineering, με υπεύθυνη την Dr Στέλλα Τσίρκα (Acting Coordinator of Hellenic Studies).

 

Τις διαλέξεις παρακολούθησαν μέλη της επιστημονικής κοινότητας, καθηγητές και φοιτητές, αλλά και εκπρόσωποι των κατά τόπους ελληνικών κοινοτήτων. Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε παντού εξαιρετικά θερμή, όπως φάνηκε από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τις πολλές ερωτήσεις και τα θετικά σχόλια, τόσο για την πρόοδο των έργων στην Ακρόπολη όσο και για την εφαρμογή της τεχνικής του καθαρισμού της επιφάνειας των μαρμάρων.

 

 


Στις 8 Νοεμβρίου 2013 βραβεύτηκε ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μανόλης Κορρές, με το «Διεθνές Βραβείο Feltrinelli» για τη συνολική του προσφορά στον τομέα της Αρχαιολογίας και των Αναστηλώσεων.

 

Τα βραβείο αποτελεί ύψιστη διάκριση και απονέμεται από την Accademia Nazionale dei Lincei της Ρώμης - μία από τις παλαιότερες και πλέον έγκυρες επιστημονικές ακαδημίες σε παγκόσμιο επίπεδο, που ιδρύθηκε το 1603 και περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλους, στα μέλη της και τον Galileo Galilei. Το Διεθνές Βραβείο Feltrinelli απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις στην τέχνη, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ιατρική και τα μαθηματικά. Το βραβείο απονέμεται μία φορά κάθε πέντε χρόνια για κάθε ειδικότητα και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 250.000€. Ένα δεύτερο βραβείο απονέμεται παράλληλα σε έναν διεθνή οργανισμό για την ανθρωπιστική του δράση.

 

Ο Καθ. Μανόλης Κορρές, Δρ. Μηχ. ΕΜΠ. PhD. h.c. FU. Berlin, βραβεύτηκε για το συνολικό του έργο το οποίο - όπως τονίσθηκε κατά την απονομή - συνδυάζει «την αναστήλωση με πρωτότυπη αρχαιολογική και αρχιτεκτονική έρευνα». Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια κατηγορία έχουν παλαιότερα βραβευτεί εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Dinu Ademesteanu, o Cezare Brandi και ο Ferdinado Castagnoli. O Καθ. Μανόλης Κορρές αποτελεί τον πρώτο Έλληνα που λαμβάνει αυτή τη διάκριση.

 

O Καθ. Μανόλης Κορρές είναι μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού συμβουλίου, της Επιτροπής Συντήρησεως Μνημείων Ακρόπολεως και άλλων επιστημονικών επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συμμετείχε στα Έργα της Ακροπόλεως (1975, 1983-1999), στα έργα του Διονυσιακού Θεάτρου (1981-1982), στη μελέτη και αποκατάσταση δύο αρχαίων ναών στη Νάξο (Πανεπιστήμιον Αθηνών - TUMunchen, 1976 κ.ε), του Κάστρου του Πυθίου στον Έβρο (1974 κ.ε.), του ναού του Απόλλωνος στη Μητρόπολη παρά την Καρδίτσα (1999 κ.ε.). Έχει μελετήσει: ρωμαϊκά μνημεία στη Θεσσαλονίκη, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία στη Μάνη, τον ναό της Παναγίας Γοργοεπηκόου, τη Στοά του Ευμένους, το Μνημείο του Φιλοπάππου, τις κοιλαδογέφυρες του ρωμαϊκού Αδριάνειου υδραγωγείου και τον ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, αρχαία και χριστιανικά μνημεία στην Αμοργό, ιωνικά κιονόκρανα γενικώς (στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, 1976-1977), τα μεγάλα ναόσχημα ταφικά μνημεία της Ετρουσκικής Νεκροπόλεως της Norchia (με τον M. Kreeb, 1990), το Μαυσωλείου του Θευδέριχου στη Ραβέννα, διάφορες μηχανικές κατασκευές κ.ά.

 

Έχει λάβει υποτροφίες (Υπ. Παιδείας, DAAD, DAI, Princeton University, Fulbright, Alexander von Humbolt) και τιμητικές διακρίσεις (Χάλκινο Μετάλλιο Ακαδημίας Αθηνών, Αργυρούν Μετάλλιο της Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής των Παρισίων (Academie d’ Architecture de Paris), Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικος), είναι μέλος επιστημονικών εταιριών, έχει διδάξει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχει συγγράψει 8 βιβλία και 80 επιστημονικά άρθρα και έχει επίσης δώσει διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σχέδιά του έχουν εκτεθεί σε 9 ατομικές και 7 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 


     

     Η ΕΣΜΑ και η ΥΣΜΑ σε συνεργασία με την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού διοργάνωσαν την 6η Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: «Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο 4 και 5 Οκτωβρίου του 2013 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. Θεματικοί άξονες του συμποσίου ήταν αφ’ ενός ο θεωρητικός προβληματισμός για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης και τα πορίσματα των πρόσφατων ερευνών στους τομείς της αρχιτεκτονικής και της συντήρησής τους και αφ’ ετέρου ειδικότερα προβλήματα τεχνολογίας και εφαρμογών.

 

     Την πρώτη ημέρα το πρωί το πρόγραμμα περιελάμβανε την έναρξη της συνάντησης με χαιρετισμούς του προέδρου της ΕΣΜΑ, ομοτ. Καθ. Χαράλαμπου Μπούρα, της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης του ΥΠ.ΠΟ.Α κ. Ευγενίας Γατοπούλου, της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. κ. Μ. Βλαζάκη και της Διευθύντριας της ΥΣΜΑ κ. Βασιλικής Ελευθερίου. Ακολούθησε επίσκεψη στα εργοτάξια των μνημείων Ακροπόλεως, όπου οι σύνεδροι ενημερώθηκαν από τους προϊσταμένους και τους μελετητές των μνημείων, τόσο για τα ολοκληρωμένα προγράμματα όσο και για την πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το απόγευμα της ίδιας μέρας παρουσιάστηκαν τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στα μνημεία Ακροπόλεως κατά την περίοδο 2000-2010 με πιστώσεις του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτες, με πιστώσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013) και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Παρουσιάστηκε το έργο της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και του Μουσείου της Ακρόπολης σε ότι αφορά τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου και την έκθεση των αρχιτεκτονικών γλυπτών των μνημείων της Ακρόπολης. Ακολούθησε προβολή ταινίας του Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, διάρκειας 30 λεπτών, με αποσπάσματα από τα τρέχοντα αναστηλωτικά προγράμματα περιόδου 2011-2013, παραγωγής και επιστημονικής επιμέλειας της ΥΣΜΑ.

 

     Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της ΕΣΜΑ και τους προϊσταμένους των έργων τα μελλοντικά αναστηλωτικά προγράμματα, όπως και θέματα σχετικά με την τεκμηρίωση, την έρευνα και ανάδειξη του αρχαιολογικού υλικού και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας με συζήτηση και παρεμβάσεις των προσκεκλημένων. Παράλληλα με το συνέδριο λειτούργησε στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου έκθεση poster με θέμα «Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη». Σε 35 πίνακες παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τις μελέτες των έργων, την έρευνα για τα υλικά, τις εφαρμογές αλλά και τα εντυπωσιακά φωτομωσαϊκά που έχουν παραχθεί την τελευταία εξαετία από την ΥΣΜΑ.

 

     Στους συνέδρους διανεμήθηκε εκτός από το σύνηθες υλικό και ένας διπλός ψηφιακός δίσκος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο απολογισμός του έργου της ΥΣΜΑ κατά την περίοδο 2000-2010 (37 άρθρα 850 σελίδων) και οι μελέτες για τα τρέχοντα έργα (950 σελίδες). Όσοι από τους συνέδρους το επιθυμούν, θα απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο, το οποίο τους διανεμήθηκε. Στο ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται εναλλακτικές προτάσεις επέμβασης για το δυτικό αέτωμα pdf gif 18x16, για τους τοίχους του σηκού pdf gif 18x16 και για την οροφή του δυτικού πτερού pdf gif 18x16 του Παρθενώνα.

 

     Τη διοργάνωση της διεθνούς συνάντησης στήριξαν  το Μουσείο Ακρόπολης, η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε φωτογραμμετρικές εφαρμογές ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΦΩΤΟΠΟ και GEOSYSTEMS HELLAS S.A. & METRICA S.A.

 

     Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων των 13 ομιλητών της Συνάντησης (τεύχος περιλήψεων pdf gif 18x16), όπως και το υπόλοιπο υλικό (αφίσα pdf gif 18x16 της συνάντησης, η πρόσκληση pdf gif 18x16, το πρόγραμμα pdf gif 18x16) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ. Οι εργασίες του συνεδρίου θα δημοσιευθούν στα πρακτικά, η έκδοση των οποίων θα ακολουθήσει.


 

Η ΥΣΜΑ ικανοποιώντας αίτημα της  Ελληνικής Κοινότητας του Μεξικού συμμετέχει με υλικό στην έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Καλών Τεχνών του Μεξικού, με θέμα  "Παρθενώνας - Αρχιτεκτονική και Τέχνη", που φιλοξενείται στο Εθνικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής, στο Μέγαρο Καλών Τεχνών της χώρας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 24 Ιουλίου με την παρουσία της πρέσβειρας της Ελλάδας στο Μεξικό, κας Πολυξένης Στεφανίδου, και του εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου Κεντρικής Αμερικής και Μεξικού, Σεβασμιοτάτου Αθηναγόρα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου  2013.

 

Η πρωτοβουλία γι' αυτή τη διοργάνωση ανήκει στην Ελληνική Κοινότητα Μεξικού και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της εικόνας της Ελλάδας στην Κεντρική Αμερική. Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 100 έργα μεταξύ των οποίων λιθογραφίες, φωτογραφίες, σχέδια μακέτες και βίντεο που αποτυπώνουν την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, τον καλλιτεχνικό του διάκοσμο και τις σύγχρονες αναστηλωτικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης, κ. Αλέξανδρο Αποστολάκη, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας “πρόκειται για μια έκθεση σχετικά με την αρχιτεκτονική και την τέχνη του Παρθενώνα, δεδομένου ότι το κτίριο είναι ένα σύμβολο, μια ‘κάψουλα’ πληροφοριών που μέχρι τώρα συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει”.

 

Η υποδοχή της έκθεσης από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο του Μεξικού τονίζει την επίδραση του μνημείου στην ιστορία και τα κινήματα της Αρχιτεκτονικής σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τη σημασία των σύγχρονων αναστηλωτικών επεμβάσεων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους pdf gif 18x16 ιστοσελίδα 32x32 youtube 32x32


Στο πλαίσιο του 50ου Επετειακού Συνεδρίου της Europa Nostra που πραγματοποιείται φέτος στην Αθήνα, 13-16 Ιουνίου πραγματοποιείται η απονομή των βραβείων της Europa Nostra και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκατάσταση των οροφών του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων της Aκρόπολης, καθώς και για τη μακροχρόνια προσφορά της Eπιτροπής Συντηρήσεως Mνημείων Aκροπόλεως στην προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Η τελετή απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς 2013 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 16 Ιουνίου (21:00) στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, παρουσία του προέδρου της Ελλάδας κ. Κάρολου Παπούλια, της επιτρόπου για την Eκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Nεολαία, κας. Ανδρούλας Βασιλείου και του προέδρου της Europa Nostra κ. Plácido Domingo.

 

Η τελετή πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, αντιπρόσωπο της Europa Nostra στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της διαδικτυακής ψηφοφορίας για το βραβείο κοινού. Η εκδήλωση συνοδεύεται από πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με θέμα «Aνθρωπος και Φύσις - Aπό τον Oμηρο στον Eλύτη» με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών. Την τελετή απονομής μπορεί να παρακολουθήσει το ευρύ κοινό με την αγορά εισιτηρίου, από τα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών (Τιμές εισιτηρίων: €10 και €5). Τα έσοδα θα διατεθούν για τη διάσωση του Βυζαντινού Πύργου της Οινόης στον Μαραθώνα.


 

Το πιο σημαντικό έργο σε εξέλιξη στον Παρθενώνα, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), είναι η επέμβαση στη δυτική πλευρά του μνημείου. Ο σκοπός της νέας παρέμβασης είναι να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα θραύσης των μαρμάρων και τις παραμορφώσεις σε αυτό το τμήμα του μνημείου, που οφείλονται στις καταστροφές του παρελθόντος, στις παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβάσεις, καθώς επίσης και στους σεισμούς που έπληξαν το μνημείο.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών μεταφέρονται στο Μουσείο έξι συνολικά μετόπες, τρεις από την ΒΔ γωνία του Παρθενώνα και τρεις από την ΝΔ. Στα οπτικά αποσπάσματα που ακολουθούν μπορείτε να παρακολουθήσετε την καταβίβαση δύο χαρακτηριστικών μετοπών, της λεγόμενης μετόπης του «Ευαγγελισμού» και της μετόπης με τον Κένταυρο.

 

Η μετόπη ΒΜΟ32 αποσυναρμολογήθηκε στις 26/10/2012. Είναι η δυτικότερη μετόπη της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. Δύο γυναικείες μορφές, η μία  δεξιά καθισμένη και η άλλη αριστερά όρθια ταυτίζονται με την Ήρα και την Αθηνά αντίστοιχα. Στη μετόπη είναι φανερό το μεταβατικό στάδιο από τον αυστηρό ρυθμό στον κλασσικό, καθώς η απόδοση των πτυχώσεων ακολουθεί μικτούς τρόπους. Η μετόπη αυτή μεταφέρθηκε στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης και στο μνημείο θα τοποθετηθεί αντίγραφο. Είναι η μόνη από τις σωζόμενες μετόπες της βόρειας πλευράς που γλύτωσε από τον βανδαλισμό των Χριστιανών ίσως γιατί παρερμήνευσαν το θέμα ως τον «Ευαγγελισμό» της Θεοτόκου. 

 

Η μετόπη ΝΜΟ32 αποσυναρμολογήθηκε στις 16/5/2012. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική γωνία του Παρθενώνα και αποτελεί τη μοναδική σωζόμενη μετόπη της νότιας πλευράς του μνημείου. Στις μετόπες της νότιας πλευράς απεικονίζονται σκηνές πάλης των Λαπιθών εναντίον των Κενταύρων. Ο μύθος θέλει τους Κενταύρους να αρπάζουν τις γυναίκες των Λαπιθών, λαού της Θεσσαλίας, στο γαμήλιο τραπέζι του βασιλιά των Λαπιθών Πειρίθου, όπου είχαν προσκληθεί. Ο μύθος αντανακλά την τιμωρία της ύβρεως των βαρβάρων, αλλά και την υπεροχή των Αθηναίων στις ενδοελληνικές αντιπαλότητες. Οι μετόπες της νότιας πλευράς του Παρθενώνα δεν καταστράφηκαν από τους χριστιανούς και σώζονταν σε άριστη κατάσταση έως την έκρηξη του 1687 Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Φ. Μοροζίνι.


H παρουσίαση του βιβλίου του αείμνηστου Α. Παπανικολάου, «Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987) - Η απόδοση του έργου», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 18.30, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. Η έκδοση αποτελεί μια εκτενή και επιστημονικώς συγκροτημένη δημοσίευση της πρώτης επέμβασης που πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη. 

 

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό η Γ. Γραμματέας Πολιτισμού κ. Λ. Μενδώνη. Ομιλητές ήταν η κ. Βασιλική Ελευθερίου, Αρχιτέκτων-Δ/ντρια ΥΣΜΑ, ο Ομ. Καθ. ΕΜΠ και πρόεδρος της ΕΣΜΑ, κ. Χαράλαμπος Μπούρας, ο κ. Κώστας Ζάμπας, υπεύθυνος πολιτ. μηχ. του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου και συνεργάτης του Α. Παπανικολάου και η Αν. Καθ. Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φανή Μαλλούχου-Tufano. 

 

Προβλήθηκε η ψηφιακή ταινία «Το Ερέχθειο, ιστορία & αναστηλώσεις», παραγωγής και επιστημονικής επιμέλειας της ΥΣΜΑ.

 

Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

pdf gif 18x16 B. Ελευθερίου 

pdf gif 18x16 X. Μπούρας 

pdf gif 18x16 K. Ζάμπας 

pdf gif 18x16 Φ. Μαλλούχου-Tufano 

 

Οι τόμοι του βιβλίου είναι διαθέσιμοι σε μορφή PDF στη σελίδα των Δημοσιεύσεων της Υπηρεσίας.

 

 


Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του αείμνηστου Α. Παπανικολάου, «Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987) - Η απόδοση του έργου», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 18.30, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

 

Η έκδοση αποτελεί μια εκτενή και επιστημονικώς συγκροτημένη δημοσίευση της πρώτης επέμβασης που πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Χαράλαμπος Μπούρας, πρόεδρος της ΕΣΜΑ, ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Ζάμπας, υπεύθυνος πολιτ. μηχ. του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου και συνεργάτης του Α. Παπανικολάου και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης Φανή Μαλλούχου-Tufano.

 

Θα προβληθεί η ψηφιακή ταινία «Το Ερέχθειο, ιστορία & αναστηλώσεις», παραγωγής και επιστημονικής επιμέλειας της ΥΣΜΑ.

 

pdf gif 18x16 Αφίσα

 

pdf gif 18x16 Δελτίο τύπου

 


Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη απέσπασαν φέτος δύο βραβεία από την Europa Nostra. 

Στην κατηγορία 1- Conservation βραβεύτηκε το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ και

στην κατηγορία 3- Dedicated service βραβεύτηκε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ για την συνεισφορά της στο έργο που επιτελείται στα μνημεία.

 

Αυτή η διπλή βράβευση από την Europa Nostra είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε μία περίοδο που έχουμε ανάγκη από ελπιδοφόρα και αισιόδοξα μηνύματα.

 

Επιβραβεύονται οι προσπάθειες πολλών ετών στην κατεύθυνση :

 • Της επιστημονικής προσέγγισης των επεμβάσεων στα μνημεία
 • Της διεπιστημονικής συνεργασίας
 • Της προώθησης των παραδοσιακών τεχνικών αλλά και της έρευνας και χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας
 • Της δημοσιοποίησης των  έργων και της ενημέρωσης του κοινού.

 

Η ίδρυση της ΕΣΜΑ το 1975 εγκαινίασε μία νέα περίοδο για τις επεμβάσεις στα μνημεία, κατά την οποία αναπτύχθηκαν και διατυπώθηκαν με ενιαίο τρόπο θέματα σχετικά με τις αρχές, τα υλικά και την μεθοδολογία των επεμβάσεων.

Σήμερα περίπου 35 Επιστημονικές Επιτροπές εποπτεύουν τα μεγαλύτερα αναστηλωτικά έργα στην χώρα. Υπό την εποπτεία τους αναπτύχθηκε ένα κοινό λεξιλόγιο μεταξύ αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, συντηρητών κ.α. ειδικοτήτων ενώ η εξειδίκευση στην κατεργασία του λίθου, που αποτελεί 1η προτεραιότητα, έχει αναδείξει 3 γενιές έμπειρων μαρμαροτεχνιτών, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων και εγγυώνται την επιτυχία όσων βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και όσων προγραμματίζονται για το μέλλον.

 

Για όλα τα βραβεία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα της Europa Nostra στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.europanostra.org/laureates-2013/

 

 

Επίσης μπορείτε συμμετέχετε στα βραβεία κοινού δίνοντας την ψήφο σας στην ιστοσελίδα:

http://vote.europanostra.org/

 

Τέλος, σε σελίδα που έχει δημιουργηθεί στο facebook  μπορείτε να υποστηρίξετε την υποψηφιότητα των Προπυλαίων για το μεγάλο βραβείο facebook group 490x147


Εκδόθηκε το δίτομο έργο του αείμνηστου Α. Παπανικολάου, «Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου», που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική επιμέλεια των Φ. Μαλλούχου-Tufano και Χ. Μπούρα. Η έκδοση αποτελεί μια εκτενή και επιστημονικώς συγκροτημένη «απόδοση» της πρώτης επέμβασης που πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως στην Ακρόπολη και εγκαινιάζει τη σειρά της Υ.Σ.Μ.Α. Απόδοση αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως. Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ευγενική χορηγία του ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου. 

 

pdf gif 18x16 Περιεχόμενα


    Στις 23/5/2012 κατέβηκε η 13η μετόπη της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα ολοκληρώνοντας το εγκεκριμένο πρόγραμμα για την απομάκρυνση του γλυπτικού διακόσμου από το μνημείο. Σύμφωνα με αυτό μεταφέρονται στο Μουσείο 6 συνολικά μετόπες, 3 από την ΒΔ γωνία του Παρθενώνα και 3 από την ΝΔ. 

    Οι υπόλοιπες 10 μετόπες της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα θα παραμείνουν στο μνημείο, καθώς δεν συντρέχουν στατικοί λόγοι για την απομάκρυνση τους. Θα αποτελούν έτσι στο εξής τα μοναδικά αυθεντικά αρχιτεκτονικά μέλη με γλυπτό διάκοσμο στην Ακρόπολη.

    Παρά την κακή κατάσταση διατήρησης τους, εξαιτίας των απολαξεύσεων και της φθοράς, αναγνωρίζεται το θέμα της μάχης των Αθηναίων εναντίον των Αμαζόνων. Η παράσταση προβάλλει την νικηφόρο αντιμετώπιση των Περσών από τους Αθηναίους και την υπεροχή της Αθήνας απέναντι στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις.

    Υπό εκκίνηση βρίσκεται και το πρόγραμμα της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων, καθώς ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εργοταξίου με τα ικριώματα και την γερανογέφυρα.


    Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο η καταβίβαση των 6 επιστυλίων της βορειοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα. Οι λίθοι έχουν βάρος από 5 έως 9 τόνους (40 τόνοι στο σύνολο). Τρία από αυτά είχαν ρηγματωθεί και έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για την δομική αποκατάσταση τους. 

  

    Η δομική αποκατάσταση περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες όπως: 

• καθαρισμό των προς συγκόλληση επιφανειών,
• διάτρηση του μαρμάρου και εισαγωγή ράβδων οπλισμού από τιτάνιο, που θα εξασφαλίσουν την συγκόλληση
• πλήρωση του κενού στις οπές με κονίαμα αποτελούμενο από λευκό τσιμέντο
• σφράγιση των κενών εκατέρωθεν των αρμών με κονίαμα αποτελούμενο από λευκό τσιμέντο και χαλαζιακή άμμο
• Διατήρηση υγρασίας στην περιοχή συγκόλλησης, ώστε να πάρει σωστά την αντοχή του το κονίαμα


    Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται σε ειδική τράπεζας, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή προσαρμογή των επί μέρους τμημάτων. Μετά την συγκόλληση το μέλος δεν μετακινείται παρά μόνο αφού περάσουν 20 ημέρες.


     Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποσυναρμολόγησης των επιστυλίων στην ΒΔ γωνία του Παρθενώνα. Λόγω σοβαρών βλαβών στα ακραία εξωτερικά επιστύλια της δυτικής πλευράς αλλά και σε ορισμένα από τα υπόλοιπα αποφασίστηκε, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η καταβίβαση των επιστυλίων και η συγκόλληση τους στο έδαφος. Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

 

 • Καταβίβαση έξι λίθων του επιστυλίου στα ακραία μετακιόνια της βορειοδυτικής γωνίας (τρεις λίθοι στη δυτική πλευρά και τρεις λίθοι στη βόρεια πλευρά της γωνίας).
 • Αφαίρεση των σιδερένιων συνδέσμων που είχαν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία στην εξωτερική επιφάνεια των λίθων, από τον αναστηλωτή Ν. Μπαλάνο το 1905.
 • Συγκόλληση των θραυσμένων λίθων με ράβδους τιτανίου, που θα τοποθετηθούν εσωτερικά στην περιοχή της θραύσης.
 • Εκτός από τα επιστύλια, εργασίες συγκόλλησης και συντήρησης απαιτούνται και στα υποκείμενα κιονόκρανα.
 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης και συντήρησης στα κιονόκρανα και επιστύλια θα ακολουθήσει η επανατοποθέτηση τους. Κατά την επανατοποθέτηση οι λίθοι τοποθετούνται σε επαφή και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχική τους θέση. Αίρονται έτσι οι παραμορφώσεις που έχουν καταγραφεί λόγω σεισμικών κυρίως καταπονήσεων του μνημείου.

     Η καταβίβαση των επιστυλίων ξεκίνησε με τα δύο εξωτερικά, το δυτικό βάρους 9 τόνων και το βόρειο βάρους 7,8 τόνων. Η εργασίες θα συνεχιστούν με την καταβίβαση των εσωτερικών και θα ακολουθήσει η καταβίβαση των μεσαίων λίθων. Ανάλογες εργασίες προβλέπονται και στην νοτιοδυτική γωνία.


 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μια μέρα στην Ακρόπολη: Αναστηλώνοντας τα Μνημεία της" οργανώθηκε σε συνεργασία με την Α’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Πέμπτη 29 και  την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με τα αναστηλωτικά έργα που συντελούνται στην Ακρόπολη στο πλαίσιο μίας σειράς εργαστηρίων στον αρχαιολογικό χώρο. Η προσέλευση ήταν μεγάλη με  τη συμμετοχή συνολικά 40 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιμελήθηκαν οι αρχαιολόγοι του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, Ειρήνη Καϊμάρα (προϊσταμένη του τομέα), Ασημίνα Λεοντή, Σύλια Παράσχου και Κορνηλία Χατζηασλάνη (προϊσταμένη του τμήματος έως το τέλος του 2011). 


Στις 8 Οκτωβρίου 2010 διοργανώθηκε στο Βρετανικό Μουσείο ημερίδα με θέμα τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολης των Αθηνών, όπου κλήθηκαν να μιλήσουν οι συντελεστές των έργων. Ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, Ομότ. Καθ. κ. Χ. Μπούρας, έκανε τη συνολική αποτίμηση του έργου αποκατάστασης που έχει συντελεσθεί τα τελευταία 35 χρόνια, ενώ η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, κ. Μ. Ιωαννίδου, μίλησε για τα  ερευνητικά προγράμματα και την τεχνολογία στο πλαίσιο των αναστηλωτικών έργων. Τα προγράμματα αποκατάστασης των επιμέρους μνημείων παρουσιάσθηκαν αναλυτικά από τους προϊσταμένους των τομέων και των τεχνικών γραφείων της υπηρεσίας. Οι εισηγήσεις δημοσιεύονται σε τόμο με τίτλο "Acropolis Restored" υπό την επιμέλεια των Χ. Μπούρα, Μ. Ιωαννίδου και Ian Jenkins, που θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2012.


Η Ημερίδα για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης διοργανώθηκε από την ΥΣΜΑ στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 19 Μαρτίου 2010. Η ημερίδα έδωσε την ευκαιρία να παρουσιασθεί στην επιστημονική κοινότητα το σημαντικό έργο της γεωμετρικής τεκμηρίωσης και της ενόργανης παρακολούθησης των μνημείων και του βράχου της Ακρόπολης που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Τα Πρακτικά της Ημερίδας δημοσιεύτηκαν στο τεύχος 10 των Ενημερωτικών Ειδήσεων.


Τη χρόνιά που πέρασε η φωτογραφική έκθεση των αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως του φωτογράφου της ΥΣΜΑ κου Σ. Μαυρομμάτη παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης καθώς και στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Freiburg. Παράλληλα διοργανώθηκαν διαλέξεις και ημερίδες με θέμα τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη με ομιλητές τον πρόεδρο της ΕΣΜΑ Χ. Μπούρα και τους προϊσταμένους των έργων. Συνολικά οι εκδηλώσεις στη Γερμανία διήρκεσαν από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2009.


 

Ειδική συνεδρία αφιερωμένη στην Ακρόπολη με τίτλο "Recording and Documenting the Acropolis of Athens. From Classical, Ancient Greece to Modern Olympics" περιλήφθηκε στο διεθνές συνέδριο "The international Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information". Το συνέδριο οργανώθηκε από το ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing) από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου 2008. 

Στη συνεδρία ομιλητές ήταν μελετητές και υπεύθυνοι έργων της ΥΣΜΑ καθώς και συνεργάτες της.


Το 2008, έτος Ελλάδας στην Κίνα, ήταν το ολυμπιακό έτος, που συνέδεσε την Ελλάδα, τη χώρα που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, με την Κίνα, την χώρα διοργάνωσε τους επόμενους. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης πραγματοποίησε το Μάιο και τον Ιούνιο του 2008 έκθεση των Αναστηλωτικών Έργων της Ακρόπολης, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ταινίες της Υπηρεσίας καθώς και ένα αφιέρωμα στη Ζωφόρο του Παρθενώνα. Παράλληλα διοργανώθηκε διμερές Επιστημονικό Συνέδριο Αναστηλώσεων. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Tsinghua του Πεκίνου και είχε θέμα τις εργασίες αναστήλωσης στην Ακρόπολη της Αθήνας και στην «Απαγορευμένη Πόλη» του Πεκίνου.


Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι το τέλος του Μαΐου 2008 παρουσιάστηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας στο Μουσείο της Περγάμου η φωτογραφική έκθεση των Αναστηλωτικών Έργων της Ακρόπολης που αποτελείται από έργα του φωτογράφου της Υπηρεσίας Σωκράτη Μαυρομμάτη. Η έκθεση μεταφέρθηκε και σε άλλες πόλεις της Γερμανόφωνης Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το κοινό είχε την ευκαιρία να την επισκεφθεί στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ruprecht Karls της Χαϊδελβέργης, στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Φράιμπουργκ, στην Αίθουσα Γλυπτών της Βασιλείας, στο Γερμανο-ρωμαϊκό Μουσείο της Κολωνίας, στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Westafalische Wilhelms του Μονάχου, στο Liebieghaus της Φρανκφούρτης, στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης καθώς και σε άλλες πόλεις της Γερμανόφωνης Ευρώπης.


Η ΥΣΜΑ σε συνεργασία με τον ΟΑΝΜΑ, το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών (Faculty of Arts, School of European, Asian and Middle Eastern Languages and Studies, Department of Modern Greek) και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Faculty of Architecture, Design and Planning) του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ, κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) Ωκεανίας και Άπω Ανατολής, προγραμματίζουν σειρά εκδηλώσεων με θέμα την Ακρόπολη για τον μήνα Οκτώβριο του 2007. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η προβολή των έργων της Ακρόπολης, του Νέου Μουσείου της και γενικότερα του Ελληνικού Πολιτισμού στην Αυστραλία.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

 1. Διοργάνωση έκθεσης για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης στο Nicholson Museum του Σίδνεϋ. Η έκθεση θα παραμείνει στο Σίδνεϋ μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.
 2. Διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο για τα έργα της Ακρόπολης (24/10/2007 από Μ. Ιωαννίδου και Ν. Τογανίδη και για το Νέο Μουσείο (30/10/2007 από καθ. Δ. Παντερμαλή)
 3. Για την ημέρα της Εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, που εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα από την Ελληνική Ομογένεια της Αυστραλίας, προγραμματίζεται «Ημέρα Οικογένειας» (Family day), που θα αποσκοπεί στην ενημέρωση οικογενειών και μαθητών για την Ακρόπολη αλλά και γενικότερα για τη σπουδαιότητα των μουσείων και της διαχείρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 4. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας (public debate) με θέμα την διαχείρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την παραμονή των τεκμηρίων της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τόπο καταγωγής τους (Who owns cultural heritage). Προγραμματίζεται για την 28η Οκτωβρίου 2007.


Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης θα συνδιοργανώσει το 21ο Διεθνές Συμπόσιο της Διεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA), που θα γίνει στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, 1-6 Οκτωβρίου 2007. Το ειδικό θέμα του συμποσίου είναι «Anticipating the future of Cultural Past» Η διοργάνωσή του θα γίνει σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA), το διεθνές και ελληνικό τμήμα του ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), και το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η ΥΣΜΑ θα συμμετάσχει με την παρουσίαση του έργου της σε συνεδρίαση αφιερωμένη αποκλειστικά στην αναστήλωση της Ακρόπολης που προγραμματίζεται για τις 3.10.2007

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab