Το ακίνητο βρίσκεται στην Πλάκα, στον αριθμό 10 της οδού Πολυγνώτου και Βρυσακίου. Στην οδό Πολυγνώτου διαμορφώνεται η νότια και στην οδό Βρυσακίου η δυτική πρόσοψη του κτηρίου. Το ακίνητο συνορεύει  με τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Αγοράς. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 165τμ περίπου. Το κτήριο αναπτύσσεται σε τέσσερις στάθμες (β’ υπόγειο, α’ υπόγειο, ισόγειο και όροφος), έχει κάλυψη 100τμ περίπου και δόμηση 380τμ περίπου. Η είσοδος στο ακίνητο γίνεται από αυλόθυρα στην οδό Πολυγνώτου και η είσοδος του κτηρίου διαμορφώνεται στην ανατολική του όψη.

Το ακίνητο, πρώην οικία Βαλαδώρου, απαλλοτριώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού γύρω στο 1960, παραχωρήθηκε το 1975 στην Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) και από το 1979 στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες και το αρχείο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).

Η αρχική φάση του κτηρίου, με είσοδο από τα δυτικά (οδός Βρυσακίου), τοποθετείται χρονικά πριν από το 1874 και περιλάμβανε τις στάθμες των υπογείων και του ισογείου. Σε επόμενη φάση προστέθηκε όροφος και είσοδος στα ανατολικά, έγινε ανάπλαση των προσόψεων με προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων και πιθανότατα αναδιαρρυθμίστηκαν οι εσωτερικοί χώροι. Από τον Ιανουάριο του 1977 έως τον Φεβρουάριο του 1978 εκτελέστηκαν με μέριμνα της ΕΣΜΑ εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου και προσθήκης κατ’ επέκταση στη ΒΑ γωνία του.

Σύρτε δεξιά-αριστερά για να δείτε το κτήριο πριν και μετά την αποκατάσταση.

1874

1971

1976

2018