1989

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή, «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα» (α’ έκδοση)

1990

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή, «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία» (α’ έκδοση)
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή, «Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα»

1991

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή, «Λιθοξοϊκή» (α’ έκδοση)
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή, «Πάμε στην Ακρόπολη» (α’ έκδοση)
 • Αναθεωρημένη έκδοση (β’) της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής  «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα»

1992

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή, «Ένας Αρχαίος Ναός» (α’ έκδοση)

1994

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, “Μια μέρα στην Ακρόπολη με τα κείμενα του Πλούταρχου και του Παυσανία”

1995

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, “Μια μέρα στην Ακρόπολη, αναζητώντας τη θεά Αθηνά”

1996

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, «28η Εκατομβαιώνος, Μια μέρα στη Ζωφόρο του Παρθενώνα» και «A Day with the Parthenon Frieze».
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, Οι θεοί του Ολύμπου στη Ζωφόρο του Παρθενώνα
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, “A Day on the Acropolis with the Texts of Plutarch and Pausanias”
 • Aφίσες με θέματα : «H Aκρόπολις  των Aθηνών κατά την αρχαιότητα» & «Kίονες των τριών ρυθμών της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής»

1997

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο «A Day on the Acropolis in Search of Goddess Athena»

1998

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή, «Το Δωδεκάθεο»

1999

 • Κ. Χατζηασλάνη. «Πάμε στην Ακρόπολη», έντυπο του εκπαιδευτικού και του μαθητή
 • Ε. Καϊμάρα. «Πάμε στον Περίπατο της Ακρόπολης», έντυπο του εκπαιδευτικού και του μαθητή
 • Αναθεωρημένη έκδοση (β’) της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία»

2000

 • Αναθεωρημένη έκδοση (β’) των εκπαιδευτικών μουσειοσκευών «Πάμε στην Ακρόπολη», «Ένας Αρχαίος Ναός» και το «Δωδεκάθεο».
 • Κ. Χατζηασλάνη, Σ. Μαυρομμάτης (φωτογραφίες), Bιβλίο «Περίπατοι στον Παρθενώνα», «Parthenon Promenades».

2001

 • Χ. Μπούρας, Μ. Κορρές, Κ. Χατζηασλάνη, Bιβλίο, «Ένας Aρχαίος Nαός».
 • Ε. Καϊμάρα. «Let’s Go to the Acropolis Peripatos», έντυπο του εκπαιδευτικού και του μαθητή
 • Τέσσερις αφίσες με τις διαδοχικές φάσεις της Ακρόπολης.

2002

 • Χ. Μπούρας, Μ. Κορρές, Κ. Χατζηασλάνη, Bιβλίο, «A Greek Temple».
 • Σ. Μαυρομμάτης (φωτογραφίες), Κ. Χατζηασλάνη (κείμενα), Bιβλίο- φωτογραφικό ανάπτυγμα «H Zωφόρος του Παρθενώνα» και «The Parthenon Frieze».

2003

 • Αναθεωρημένη έκδοση (β’) της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής  «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα»
 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο και αφίσα «Των Αθηνήθεν Άθλων» (ελληνικά & αγγλικά).

2004

 • Κ. Χατζηασλάνη, Eκπαιδευτικό παιχνίδι ανασύνθεσης «H Zωφόρος του Παρθενώνα».
 • Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα & Α. Λεοντή, Έντυπα, «Ακρόπολη & Εκπαίδευση» & «Education through the Athenian Acropolis»
 • Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα & Α. Λεοντή, Έντυπα, «Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές από την Ακρόπολη» & «Museum Kits from the Athenian Acropolis Education Department»

2005

 • Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, «Oι Θεοί του Oλύμπου στη Zωφόρο του Παρθενώνα» και «The Olympian Gods at the Parthenon Frieze»

2006

 • Αναθεωρημένη έκδοση της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής «Το Δωδεκάθεο» και «The Twelve Olympian Gods»

2008

 • «Αναζητώντας τους θεούς του Ολύμπου», έκθεση «ΝΟΣΤΟΙ-NOSTOI»/ΝΜΑ.

2009

 • Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα & Α. Λεοντή, Eκπαιδευτικό έντυπο «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα» (α’ έκδοση)

2010

 • Εκπαιδευτικός Φάκελος «Ακρόπολη & Αναστήλωση»

2011

 • Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Bιβλίο «Ακρόπολη και Εκπαίδευση», χορηγία του Ιδρ. Παναγιώτη & Έφης Μιχελή
 • Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Δανειστικό σακίδιο για οικογένειες με θέμα «Μια μέρα στο Μουσείο Ακρόπολης αναζητώντας τη θεά Αθηνά»

2012

 • Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Δανειστικό σακίδιο για οικογένειες με θέμα «Αρχαϊκά Χρώματα»
 • Εκπαιδευτικός φάκελος στην αγγλική γλώσσα «Restoring the Athenian Acropolis – A teacher’s Pack»

2014

 • Αναθεωρημένη έκδοση (β’) της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής «Λιθοξοϊκή»
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικό έντυπο για το Μουσείο Ακρόπολης:  «Από το 1 ως το 10 στο Μουσείο Ακρόπολης» και  «Counting 1 to 10 at the Acropolis Museum».
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικό έντυπο για το Μουσείο Ακρόπολης:  Πρόσκληση για τους θεούς του Ολύμπου στο Μουσείο Ακρόπολης και  «An Invitation to the Olympian Gods at the Acropolis Museum»

2015

 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη,  βιβλίο, «Εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακρόπολη» (α’ έκδοση)
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικό έντυπο: «Χάρτης εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά» (α’ έκδοση)
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικό έντυπο: «10 ερωτήσεις για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης» (α’ έκδοση)
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικό έντυπο για το Μουσείο Ακρόπολης : «Μία εξερεύνηση στα Μυστήρια της Σαμοθράκης»

2016

 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Κ. Χατζηασλάνη, Δανειστικό σακίδιο για οικογένειες με τίτλο «Τα γλυπτά του Παρθενώνα» & «The Parthenon Sculptures”.

2018

 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Μ. Τσιολάκη,  Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικό έντυπο για το Μουσείο Ακρόπολης : «Στα ίχνη των ζώων στο Μουσείο Ακρόπολης» και «Spot the animals in the Acropolis Museum”

2019

 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Μ. Τσιολάκη, Εκπαιδευτικό έντυπο για το Μουσείο Ακρόπολης : «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης»
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Μ. Τσιολάκη, Εκπαιδευτικό έντυπο για το Μουσείο Ακρόπολης : «10 χρόνια. Μια ξεχωριστή μέρα στο Μουσείο Ακρόπολης» και «10 years. A special Day at the Acropolis Museum»

2021

 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Μ. Τσιολάκη, βιβλίο « Ένας αρχαίος ναός … για παιδιά» και «A Greek temple…for kids »
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικά  έντυπα: «Χάρτης εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά» και «Exploration map of the Acropolis for children» (β’ έκδοση)
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικό έντυπο: «10 ερωτήσεις για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης» (β’ έκδοση)
 • Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Μ. Τσιολάκη, Κ. Χατζηασλάνη,  βιβλίο, «Εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακρόπολη» (β’ έκδοση)

2022

 • Στ. Ελευθεράτου, Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Εκπαιδευτικό έντυπο για το Μουσείο Ακρόπολης: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα – 6 μικρές ιστορίες χωρισμού» και «The Parthenon Sculptures – 6 short stories of separation».

[print-me target=".entry-title, .breadcrumbs, .content" do_not_print=".gallery-shortcode"]