1989

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα»

 

1990

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία»

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα»

 

1991

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Λιθοξοϊκή»

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Πάμε στην Ακρόπολη»

 

1992

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Ένας Αρχαίος Ναός»

 

1994

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, “Μια μέρα στην Ακρόπολη με τα κείμενα του Πλούταρχου και του Παυσανία”

 

1995

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, “Μια μέρα στην Ακρόπολη, αναζητώντας τη θεά Αθηνά”

 

1996

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, «28η Εκατομβαιώνος, Μια μέρα στη Ζωφόρο του Παρθενώνα»

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο, Οι θεοί του Ολύμπου στη Ζωφόρο του Παρθενώνα

 

1998

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτική Μουσειοσκεύη, «Το δωδεκάθεο»

 

1999

Κ. Χατζηασλάνη. «Πάμε στην Ακρόπολη», έντυπο του εκπαιδευτικού και του μαθητή

Ε. Καϊμάρα. «Πάμε στον Περίπατο της Ακρόπολης», έντυπο του εκπαιδευτικού και του μαθητή

 

2000

Αναθεωρημένη έκδοση των εκπαιδευτικών μουσειοσκεύων «Πάμε στην Ακρόπολη», «Ένας Αρχαίος Ναός» & «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα»

 

2003

Α. Χωρέμη, Κ. Χατζηασλάνη, Σ. Μαυρομμάτης& Ε. Καϊμάρα. Η Ζωφόρος του Παρθενώνα (CD-ROM). Κοινή έκδοση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Κ. Χατζηασλάνη. Εκπαιδευτικό έντυπο «Των Αθηνήθεν Άθλων»

 

2006

Αναθεωρημένη έκδοση της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής «Το δωδεκάθεο»

 

2011

Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα& Α. Λεοντή. Ακρόπολη και Εκπαίδευση

 

2014

Από το 1 ως το 10 στο Μουσείο Ακρόπολης (φυλλάδιο)

Πρόσκληση για τους θεούς του Ολύμπου στο Μουσείο Ακρόπολης (φυλλάδιο)

 

2015

Εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακρόπολη (κατάλογος)

Χάρτης εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά (φυλλάδιο)

10 ερωτήσεις για την αναστήλωση της Ακρόπολης (φυλλάδιο)

Print