Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Μουσείου Ακρόπολης, ο Τομέας Ενημέρωσης κι Εκπαίδευσης πραγματοποίησε (23-28.12.2012) επετειακά εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα «Η Ειρεσιώνη και τα κάλαντα». Στα εργαστήρια συμμετείχαν παιδιά, ηλικίας 7-12 ετών, τα οποία αφού έμαθαν για το αρχαίο έθιμο της Ειρεσιώνης, στόλισαν το δικό τους κλαδί ελιάς, κρέμασαν τις ευχές τους στην Ειρεσιώνη του Μουσείου και άκουσαν κάλαντα, ηλικίας 3.000 ετών.