Στο έντυπο παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία και η αρχιτεκτονική του Παρθενώνα και αναλυτικά το σύνολο του γλυπτικού διακόσμου του ναού: αετώματα, μετόπες, ζωφόρος, όπως εκτίθενται μέσα στο Μουσείο Ακρόπολης. Στο δεύτερο μέρος του εντύπου παρουσιάζονται επιλεκτικά ορισμένα από τα αριστουργήματα των συλλογών του Μουσείου.