Η αρχαία ελληνική ενδυμασία είναι για τους μαθητές μία πολύ γοητευτική πτυχή της καθημερινής ζωής της αρχαιότητας και μπορεί να αναγνωριστεί σε όλα σχεδόν τα αρχαία γλυπτά και αγγεία. Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει μια σειρά αντιγράφων των βασικών τύπων της αρχαίας ενδυμασίας – ανδρικής (ιμάτιο κοντό και μακρύ, εξωμίδα, χλαμύδα) και γυναικείας (πέπλο, χιτώνα χειριδωτό με ιμάτιο, χιτώνα αχειρίδωτο με ιμάτιο). Επίσης περιλαμβάνει εξαρτήματα ενδυμασίας, όπως: περόνες, πόρπες, ζώνες, καθώς και έντυπο και ψηφιακό οπτικό υλικό. Οι μαθητές δοκιμάζουν τα αντίγραφα των ρούχων που υπάρχουν μέσα στη μουσειοσκευή και εξοικειώνονται με τα είδη των αρχαίων ενδυμάτων και τον τρόπο που τα φορούσαν στην αρχαιότητα. Η ανανέωση της μουσειοσκευής έγινε με τη χορηγία της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.